Præst gør plads til forandring

– Forandring er lig med vækst, siger Frede Rasmussen, som stopper efter 31 år som præst for Pinsekirken i Århus.

Frede Rasmussen

Pinsekirken i Århus har gennemlevet store forandringer, siden Frede Rasmussen startede som præst i 1977. Nye kirkelokaler og kontorer er bygget, og nok så vigtigt: menigheden er næsten tredoblet.
Der er noget at se tilbage på, når han stopper som pinsepræst med udgangen af august. Da han flyttede fra Esbjerg til Århus for 31 år siden, var der 150 medlemmer, men kun ca. 75 mennesker til gudstjeneste om søndagen. I dag har kirken 400 medlemmer og er den næststørste frikirke i Danmark.
Men det er ikke hans fortjeneste, mener Frede Rasmussen:
– For mig er det menighedens vækst, der er det spektakulære. I kirkeligt regi har vi i mange år snakket om at skabe vækkelse og vækst. Men vækkelse er noget, der ligger latent i menigheden. Vækst er en naturlov, siger Frede Rasmussen.

Barrierer skal fjernes

– Det, vi skal koncentrere os om, er at fjerne de barrierer, som blokerer for vækst. Det kan fx være ledelsesstruktur eller spændinger mellem forskellige personer og fløje i menigheden. Hvis vi erkender, at en organisation hele tiden må ændre og udvikle sig, så kommer vækkelsen af sig selv, siger han.
Frede Rasmussen fremhæver nogle passager i den amerikanske pastor og forfatter Brian McLarens bog ”Church on the other side”.
– Når Brian McLaren taler om forandring i menigheden siger han bl.a.: ”Gud har kaldet os til at søge visdom til at forstå, at forandring er lig med vækst.” Alle kirkeledere har deres tid, og når den tid er forbi, er det på tide at give slip og lade forandringen ske, siger han.

Tjenesten er ikke forbi

– Så bed ikke om, at Gud skal bringe vækkelse, men bed Ham om at fjerne det, der blokerer den, siger Frede Rasmussen.
Hans tese er det gamle ord: trofasthed. Han mener ikke, at man kan opbygge en menighed alene på nyhedsværdi og alternative opfindelser.
– At bygge kirke har noget at gøre med at blive stående uanset hvad. Undersøgelser har vist, at en præst skal blive i sin kirke i minimum 10 år for at se vækst. Man opnår altså noget ved at slå rødder. Det handler om trofasthed, siger han.
Når Frede Rasmussen stopper som præst, går han i første omgang på pension. Men han er ikke i tvivl om, at Gud fortsat har planer for hans liv.
– Jeg føler bestemt ikke, at min tjeneste er forbi. Jeg har stadig et kald og er ikke i tvivl om, at Gud har nogle helt andre opgaver til mig i fremtiden, slutter han.
Simon Nathanael
og Svend Løbner