TV bander og svovler

Danmarks to public service-kanaler leverer ikke bare nødvendig information til
den danske befolkning. Der følger også en masse ukvemsord med – især på TV2.Ind imellem hører man folk brokke sig over sproget i medierne. En stikprøvekontrol giver kritikken substans.

En stikprøvekontrol d. 9. februar afslører TV2 som den store sprogskurk – også i den bedste sendetid mellem kl. 18.00 og 21.00 (Grafik: Nyhedsbrevet Søndag Morgen).

Der blev i løbet af 12 timer brugt over 400 kraftudtryk på de to public service-kanaler DR1 og TV2 lørdag d. 9. februar.
Det viser en undersøgelse fra Nyhedsbrevet Søndag Morgen, der også nuancerer kritikken. For DR1 er knap så slem som TV2 – lige med undtagelse af musikprogrammet Boogie-listen, der i eftermiddagens børnesendetid gav hele 30 ukvemsord af sig
Men generelt er TV2 den store synder. Ud af 410 ukvemsord i de 12 timers lyd og tekst, stod TV2 for næsten fire gange så mange som DR1, nemlig 324 af slagsen.
Undersøgelsen blev foretaget lørdag d. 9. februar mellem kl. 15 om eftermiddagen og kl. 03 om natten. Men da DR1 sluttede sendingerne allerede kl. 01.20, kompenserede Nyhedsbrevet Søndag Morgen med at tage sendetiden fra 12-03 med.

Grovhed varierer

Ifølge undersøgelsen er der overraskende lidt groft sprogbrug på DR1. Det meste samler sig i ”Boogie-listen” og den sene aftenfilm ”Hun så det ske”.
Nyhedsbrevet Søndag Morgen har undersøgt tv-stationernes sprogbrug på 4 niveauer:
Niveau 1: ”Groft sprogbrug”, dvs. ord vi normalt ikke vil bruge over for familie og venner.
Niveau 2: ”Kraftudtryk” uden at nævne Gud og Satan.
Niveau 3: ”Bandeord” med Gud, Satan eller andet religiøst indhold. Her er også medtaget bandeordet ”s’gu”, der nemt glider ind i hverdagens udgydelser.
Niveau 4: ”Vulgært sprog”, dvs. sprog og udtryk med seksuelle undertoner.
Et femte niveau blev også taget med, selv om det er visuelt:
Niveau 5: ”Sex-scener” – dvs. scener, som kan virke krænkende på børn.

Bandeord nedtonet

Ifølge undersøgelsen – der af gode grunde kun er en stikprøve – er antal ukvemsord støt stigende jo længere dagen skrider frem. Bandeord optræder mest i forbindelse med film og tv-serier. TV2 havde hele tre film om aftenen d. 9. februar.
Der er udpræget forskel på det sprog DR1 og TV2 tillader, skal man tro stikprøvekontrollen. Størst er kontrasten i tidsrummet 21-24, hvor DR1 kun ”scorer” 1 point, mens TV2 er helt oppe og ringe på 83 af de tvivlsomme points.
Det interessante er dog, at TV2 ser ud til at nedtone grovheden i sproget, når stationen oversætter bandeord og lign. fra udenlandske film. Her blev bandeord med religiøs semantik (Niveau 3) oversat til groft sprogbrug (Niveau 1). Vulgære udtryk (Niveau 4) blev ofte oversat med religiøse bandeord (Niveau 3) i underteksten.
Et mere detaljeret skema kan studeres på hjemmesiden Sondagmorgen.dk. Nyhedsbrevet Søndag Morgens formål er at udsende research til pressen mindst en gang om måneden.