Gratis materiale om kristendom

Nu er der kommet et helt nyt undervisningsmateriale om de væsentligste led i den kristne tro.Materialet er udarbejdet af sognepræst Henrik Højlund fra Løsning og er gratis at hente og printe ud på hjemmesiden katekismusprojekt.dk. Det består af 50 siders kursistark i et overskueligt layout, som på i alt 20 lektioner gennemgår bogen Katekismus Updated. Den er en opdateret version af den såkaldte Luthers Lille Katekismus, som bl.a. kendes fra Den Danske Salmebog fra 2003. Her gennemgås de vigtigste emner i kristendommen som de ti bud, skriftemålet, trosbekendelsen, dåben osv. Katekismus Updated er udgivet i både en illustreret version og i blødt bind og kan købes via hjemmesiden.
/cP