Hjælp til bøn og meditation

Ærindet for to små nye hæfter er det samme: at inspirere til ­- som det formuleres i det ene – at tage et „pitstop på livets landevej“.I hæftet Dagsrytme tages der udgangspunkt i tidebønnerne, seks korte andagter hver tredje time dagen igennem. Hæftet indeholder forslag til, hvordan disse andagter kan tilrettelægges – med bønner og læsninger samt angivelse af bibeltekster, man kan meditere over, og salmer, man kan synge (eller blot læse). Tanken med disse tidebønner har oprindelig været, at de skulle bruges i forbindelse med en uges pilgrimsvanding.
Et ganske udmærket supplement hertil kunne hæftet Bønner på vejen være. Efter en fin, kort introduktion til, hvad bøn er, og hvordan man kan bede, følger en halv snes sider med trykte bønner, både gamle og nye. Formålet med det lille, billige hæfte er ifølge udgiverne bl.a., at det kan lægges i kirker til andagtssøgende eller uddeles på hospitaler, i fængsler eller til konfirmander, dåbsforældre osv.
Begge hæfter kan man nemt have i en lomme, og de kan nok også fortjene at få den udbredelse, de lægger op til.
NJV

Søren P. Grarup: Dagsrytme
– Tidebøn og Bibel-meditation til personlig brug
24 sider • 40 kr. • 25 stk.: 875 kr. • Unitas
Werner Fischer-Nielsen: Bønner på vejen
32 sider • 20 kr. • 25 stk.: 300 kr. • Kirkefondet