Kåre trives i religionsmødet

Den 1. april begyndte Kåre Schelde Christensen som ny islamkonsulent i Kristent Informations- og Videnscenter om Islam og Kristendom – KIVIK. Fredag eftermiddag den 11. april er der velkomstreception på Det Økumeniske Center i Århus.
Kåre Schelde Christensen er 33 år, cand. theol. fra Århus Universitet og kommer fra en stilling som sogne- og arresthuspræst ved Abildgård kirke i Frederikshavn.
– Jeg stortrives i kultur- og religionsmødet. Det er her, jeg bliver udfordret og finder substans i min kristne tro, forklarer Kåre Schelde Christensen.
/sl