Kristent bibliotek 360 år

Det katolske Skt. Andreas bibliotek fejrede jubilæum den 5. april.Det er 360 år siden, at grev Bernadino de Rebolledo kom til København for at tiltræde stillingen som spansk gesandt. Med sig bragte han en del bøger, der skulle blive starten til Sankt Andreas bibliotek. Bibliotekets formand, Helge Clausen, fremviste på fødselsdagen bibliotekets nyanskaffelse ”Selvas da-nicas” – et skrift, hvori Rebolledo priser Danmarks herligheder og forsøger at vinde kongeparret Frederik III og Sophie Amalie for Den katolske Kirke, skriver Katolsk Orientering.
/sl