Enkle, slidstærke andagtsstykker

I 1988 udkom daværende – nu tidligere – forstander på Luthersk Missions højskole i Hillerød, Hans Erik Nissens andagstbog Et er nødvendigt.Den har siden været meget brugt i Danmark, Norge og Sverige og har længe været udsolgt. Nu er den så kommet i en ny udgave, opdateret til den autoriserede bibeloversættelse fra 1992.
Kendetegnende for andagtsstykkerne som helhed er, at de er Kristus-centrerede. Eller som Hans Erik Nissen selv formulerer det: „Hensigten med denne bog er at forkynde et enkelt, klart og livgivende ord om Jesus.“
NJV

Hans Erik Nissen:
Ét er nødvendigt • 382 sider • 298 kr. • LogosMedia