Hildegard-mystik

Hildegard af Bingen er en ganske usædvanlig skikkelse i middelalderens kulturhistorie og regnes sammen med Bernhard af Clairvaux, Frans af Assisi og Mester Eckehardt for „højmiddelalderens største personligheder“.Det, der gør hende så enestående, er, at hun besad „en profetisk vælde“, som gjorde hende kendt i hele det kristne Europa og fik mennesker til at opsøge hende. Ud over, at hun som nonne havde et særligt gudsforhold, var hun digter og komponist og forsøgte gennem sine poetiske og musikalske værker at formidle noget af det, hun modtog i visioner.
Derfor forståeligt, at Hilde-gard af Bingen (1098-1179) i forbindelse med middelalderens „genkomst“ i 1990’erne fik en fremtrædende plads. Interessen for hende udmøntede sig bl.a. i Kirsten Kjærulffs bog Den ildfyldte kraft – Middelalderens mystik hos Hildegard af Bingen, der i løbet af 90’erne blev trykt i tre oplag. Bogen, der er svær at komme uden om, hvis man er interesseret i Hildegard og middelalderen, er nu kommet i 4. oplag.
NJV

Kirsten Kjærulff: Den ildfyldte kraft
253 sider • 195 kr. • Katolsk Forlag