# I Guds Navn

Ny andagtsbog til 53 uger om bl.a. det dobbelte kors #Johannes Kirke Søndergaard, initiativtager og mangeårig leder ved Quo Vadis i Kolding, har lavet en lille handy andagtsbog i spiralbind til årets 52 (53) uger. # I Guds Navn hedder den.

Johannes Søndergaards andagsbog er i et lille handy format.

Om titlen siger Johannes Søndergaard: „Tegnet #, det dobbelte korstegn, betyder I Guds Navn, og det er et eksempel på, at vi er et gammelt kristent land. Det kommer fra det latinske Nomine Dei. Lægerne skal sætte dette tegn eller skrive ND eller Nomine Dei øverst på enhver recept. Altså I Guds Navn får vi den og den medicin. Mange mennesker bruger ofte tegnet uden at vide, at det betyder I Guds Navn. Vi benytter tegnet, hver gang vi koder et eller andet ind på vores telefon. Koderne skal altid afsluttes med et # = I Guds Navn.

„Medicin“ til læseren

Andagtsbogen er tænkt som „medicin“ til læseren. Ord fra Gud, som man kan leve og dø på. Til hver af årets 52/53 uger bydes der på en menu med 7 sunde retter: Et bibelord, som man passende kan lære udenad, en kommentar, et foto, ordet er frit, en tegning, ord til eftertanke og en bøn.
Det er 53 velvalgte bibelord, der er trukket frem til opmuntring til hverdagslivet. Kommentarerne er i Søndergaards sædvanlige muntre og glade stil.
De mange fotos er velvalgte, mange af dem illustrerer en række af den kristne kunstner, Gert Grubes spændende lerfirgurer, der i sig selv taler til mennesker.
Ordet er frit består af ultrakorte Søndergaard-sentenser til ugen. Tegningerne er humoristiske, men bærer alle en sund sandhed.
„Til eftertanke“ består af en rækkke salmer og bibelske kor, men også en række af Søndergaards egne digte. Afslutningsvis er der til hver uge formuleret en bøn – ofte en bøn for det daglige liv, for næsten og for Danmark.
Andagtsbogen kan anbefales til dagens travle mennesker, der har brug for en enkel andagtsbog, man kan have i jakkelommen og tage frem i nogle af dagens få ledige stunder. Det er medicin til sjælen i hverdagens mange udfordringer

Johannes Kirk
Søndergaard:
# I Guds Navn
125 kr.
Mediacellen / Hosianna