Den mangfoldige kirkes nyeste historie i glimt

Indledningsvist konstateres det med rette i bogen om det økumeniske arbejde 1989-2005 En levende mangfoldighed, at „vi er og bliver forskellige, og det vil ikke lykkes på noget tidspunkt at gøre alle kristne ens.“Videre konstateres det: „Det er ikke længere interessant, om de forskellige kirkelige retninger kan enes eller ej, det er afgørende, hvordan forholdet er mellem den kristne tro og islam.“ Fokus er flyttet. Nok skal der arbejdes for et vist fællesskab mellem kristne kirker, men mere gøres der ud af den betydning, kristendommen i almindelighed og folkekirken „i særdeleshed“ har for det danske samfund og i forhold til andre religioner.
I 27 artikler skriver 27 teologer mv., der er mere eller mindre engageret i området, om forskellige aktiviteter og problematikker i økumenisk regi, og bogen sluttes af med Niels Henrik Gregersens „Ti teser om økumeniens fremtid“.
NJV

Holger Lam (red.):
En levende mangfoldighed
– Brudstykker til en økumenisk historie i Danmark 1989-2005 • 333 sider • 248 kr. • Aros