Kirker skal være grønnere

Kirken skal gå foran i klimakampen, mener folkene bag en hjemmeside om kirke og miljø.Ansvaret for miljøet er en logisk konsekvens af den kristne tro på, at Gud har skabt verden. Og eftersom miljøet og klimaet kræver en alvorlig indsats, bør kirken gå forrest i bestræbelserne.Det skriver sognepræst og ph.d. i miljøetik Martin Ishøy på en helt ny hjemmeside, der ønsker at inspirere landets kirker og menighedsråd til at sætte miljøet på dagsordenen.
Hjemmesiden gronkirke.dk er blevet til på initiativ af Danske Kirkers Råds Klimagruppe og bakkes op af bl.a. Folkekirkens Nødhjælp og Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

Nyt certifikat

Et af initiativerne er en kommende certifikatordning, hvor kirker, der overholder mindst 25 ud af 48 nedskrevne miljø-bud, kan blive registreret som grønne kirker.
Bl.a. opfordres kirkerne til at få foretaget en energiøkonomisk gennemgang af kirker, sognegårde og præsteboliger. De bør benytte miljømærkede, økologiske og fairtrade-mærkede produkter, når de findes.
Sognepræst i Skeby og Østrup sogne på Nordfyn Keld B. Hansen fremlagde alle 48 punkter for sit menighedsråd allerede i sommeren 2007. Efter en lang og krævende proces endte menighedsrådet i år med at vedtage 31 af punkterne.

CO2-neutral kirke

Også i Pedersborg kirke ved Sorø er man sprunget med på den grønne bølge. Her har menighedsrådet besluttet at installere jordvarme i både kirke og præstegård, og målsætningen er på sigt en CO2-neutral kirke.
/KP