Sangens år i Dalby

Dalby Menighedshus er ramme om en salmesangsaften med salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen torsdag d. 15. maj.Hvad er en salme? Hvad må man forvente af en ny salme? Er det overhovedet muligt og nødvendigt at skrive salmer i dag?
Det vil den nye salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen svare på. Med udgangspunkt i egne salmer vil hun fortælle om at skrive salmer i dag og redegøre for det billedsprog, en ændret omverden kalder på.
Menighedsrådet håber på en god aften med nye salmer, som alle vil synge med på.
/sl