Stilhed er bedre end sex og stoffer

Abbed Christopher Jamison har en sjælden evne til at
kommunikere med moderne mennesker. Han blev kendt gennem tv-dokumentaren ”Fyrre dage i kloster”, vist på DR2, og har netop besøgt København.
Han er kendt fra tv i flere lande – også i Danmark, hvor DR2 for nylig viste BBC-dokumentaren ”40 dage i kloster”. Fem englændere valgte frivilligt at underlægge sig strenge klosterregler i 40 dage. Hans bog ”Finding Sanctuary” er oversat til 10 sprog. Og ja, så er han også munk og abbed i benediktinerklosteret Worth Abbey i det sydlige England, som lagde ramme om BBC programmerne. Abbed Christopher Jamison er navnet, og han har netop aflagt København visit.

Find et helligt rum

Besøget fandt sted i forbindelse med den danske udgivelse af hans bog ”At finde et helligt rum” med undertitlen ”Klostervisdom for moderne mennesker”.
Og klostervisdom var det, Jamison delte ud af ved foredraget i Helligåndshuset ved Helligåndskirken i København. Et tæt pakket lokale af godt 200 tilhørere var mødt op for at få deres del af Jamisons særlige evne til at formidle dyb spiritualitet til fortravlede moderne mennesker. Blandt de fremmødte var journalister, præster, lægfolk og biskop i den katolske kirke i Danmark, Czeslaw Kozon.

Stilheden – bedre
end stoffer

– Mennesker i dag har så travlt med at være vigtige, indleder Jamison. – Spørger man, hvordan folk har det, får man ofte svaret ”Jeg har det fint – travlt”. Til det svarer jeg så ”Det gør mig ondt at høre”, hvilket for det meste undrer folk. Har man travlt, så ser man betydningsfuld ud.
Tilhørende nikker og ser ud til at genkende beskrivelsen. Jamison fortsætter:
– Min bog lå engang på et udsalgsbord i en bogbutik. ”Tag 3 og betal for 2” var tilbuddet. En ung mand på 22 valgte to bøger og da ekspedienten sagde, at han kunne få en tredje bog gratis, snuppede han min bog i farten, for han havde travlt.

48 timer i total stilhed

– Han boede sammen med sin kæreste, men efter flere skænderier forlod hun ham. Han begyndte at læse min bog, og samtidigt gik han i byen hver weekend, tog stoffer, drak og havde ligegyldig sex. En dag sagde han til sig selv ”Dette er ikke en særlig voksen måde at leve sit liv på. Det er jo dumt!”.
– Han kom på retræte en weekend og tilbragte 48 timer i total stilhed. Han talte ikke et ord med nogen. Det var ret usædvanligt, så efter de to døgn spurgte jeg bekymret, hvordan han havde det, hvortil han svarede: ”Fantastisk! Hvordan kan det være, ingen har fortalt mig om det her?”

Nydelse er ikke lykken

Samme reaktion havde alle fem deltagere i BBC’s klosterprogram. En blev omvendt, en anden besluttede at blive præst og en tredje begyndte efter de 40 dage i kloster at gå regelmæssigt i kirke. Over 3 mio. briter sad klistret til skærmen, da dokumentarens tre udsendelser blev vist på BBC i 2005.
– Mennesker ved ikke, hvor de skal lede efter fred. Mennesker har masser af nydelse, men er ikke lykkelige. De har en forestilling om, at lykke er lig med tilfredsstillelse og nydelse. Men det er ikke lykken.

Evangelisation
gennem stilhed

På foredraget forklarede Jamison endnu en misforståelse.
– I Vesten er vi vant til en model, som hedder ”Evangelisation gennem forstærkning”, hvor vi skal ud til mennesker og nærmest råbe evangeliet til dem. Men mennesker kan altså ikke lide at blive råbt ad, siger Jamison med et smil efter at have demonstreret en højrøstet evangelisation.
– Der er en anden måde at evangelisere på, som jeg vil kalde ”Evangelisation gennem kontemplation”.
Med kontemplation menes refleksion og eftertænksomhed:
– Hvis vi inviterer folk med til en meditativ gudstjeneste, skal Helligånden nok tale til dem. Jeg kan ikke bestemme, hvem Helligånden skal tale til. ”Hun” taler til, hvem ”hun” vil, lyder det opsigtsvækkende fra Jamison.

Menneskets trang til eftertænksomhed

Det store spørgsmål, man som et moderne menneske må stille, er, hvad klostertraditionen har at tilbyde det moderne menneske. Jamison gav et klart svar, da vi mødte ham til et interview samme eftermiddag:
– Svaret er i min bog. Jeg føler mig lidt som kunstmaleren, der bliver spurgt, hvad meningen med hans maleri er, hvortil han svarer: ”Hvis jeg kunne sige det, ville jeg ikke have malet det”, siger Jamison med et højt grin, men forsøger dog at svare alligevel.
– Jeg tror, det minder folk om, at vi alle har en kontemplativ drivkraft. Nu til dags bliver vi alle sammen ustandseligt mindet om, at vi har en seksuel drift. Kan vi ikke bare glemme det et lille øjeblik og huske på, at vi har en indre trang til at være stille. Til at lytte til stilheden og gennem den forbinde os med Livets Ånd – Guds Ånd. Hvis ikke vi lytter til denne drift, bliver vi meget ulykkelige.
– Klostre er steder, hvor vi kan blive mindet om dette, steder, som også tilbyder værktøjer, der gør det muligt for os at udtrykke vores kontemplative drift. Altså et værksted for det kontemplative liv, illustrerer Jamison.

Stilhed er for alle

– Stilhed er nødvendig for alle. Vi ved, at larm kan skabe stress. Og én af måderne at bekæmpe stress på, er at sidde i stilhed. Fra et psykologisk perspektiv giver det fred i sindet og fred i kroppen. Det er svært at få med meget larm.
– Fra et religiøst perspektiv gik Jesus selv ud i ørkenen i 40 dage for at bede, og han trak sig tilbage, når han skulle bede. Fra et kirkemæssigt perspektiv har den katolske kirke altid værdsat stilheden, og den har mange lærere inden for det kontemplative liv. Så uanset hvor du kigger hen, vil der være grunde til at være i stilhed, afrunder Jamison.
– Et af de mest spændende tiltag for nylig er, at EU har nedsat et direktiv med det formål at skabe stille-områder i Europas storbyer, så nu er det selv et politisk forehavende. Støjniveauet i London er forøget 10 gange de sidste 10 år. Der bliver nu gjort meget for at reducere det høje støjniveau.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Klostre har
en opgave i dag

Selv om klostertraditionen er omtrent 1500 år gammel, spiller den ifølge Jamison stadig en vigtig rolle.
– Den kristne monastiske tradition er vigtigere nu end nogensinde før. I den post-kristne kultur, vi lever i, er klostre sceptre for evangelisation og også for fred for hele befolkningen. Vi siger: ”Kom til vores kloster og vær stille, så vil evangeliet have noget at sige til dig.” Ikke alle oplever evangeliet tale til dem, men nogle oplever det gennem stilheden, slutter Jamison.
Efter aftenens foredrag vendte abbeden hjem til sit kloster, Worth Abbey. Efter 30 år som munk er han stadig begejstret for klosterlivet og stilheden. Worth Abbey tilbyder retræter, og antallet af besøgende er eksploderet, siden tv-udsendelsen gik i luften på britisk tv.
Vil man besøge klosteret, er man mere end velkommen, men klosterets værelser er booket et år frem, så man skal være ude i god tid. Denne enorme vækst i antallet af besøgende viser ingen tendens til at aftage.