Dynamisk leder fylder 60 år

Ingolf Henoch Pedersen er kendt som en fremsynet, dynamisk og initiativrig leder. I dag, torsdag d. 22. maj, fylder han 60 år.

Ingolf Henoch Pedersen

– Ingolf har den vigtige lederegenskab, at han vil noget – uden at tromle, siger lærerrådsformand Asger Chr. Højlund.
Han var fremsynet, da han som generalsekretær for Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) var foregangsmand bag oprettelsen af KFS’s ledertræningscenter i Ødsted i 1990.’
Han var initiativrig, da han som fakultetsleder på Menighedsfakultetet for alvor fik gjort noget ved Menighedsfakultetets længe nærede ønske om større selvstændighed. Med sine ideer og kontakter fik han lagt grunden til oprettelsen af Menighedsfakultetets selvstændige BA-uddannelse i teologi.

Rette mand i rette tid

Og han er dynamisk i det daglige arbejde på Menighedsfakultetet, hvor han har været leder siden 2000:
– Der er ingen tvivl om, at Ingolf i den situation, Menighedsfakultetet befinder sig i lige nu, har været den rette mand på det rette tidspunkt, siger lærerrådsformand Asger Chr. Højlund og fortsætter sin karakteristik:
– Man skal ikke tage fejl hverken af alder eller af fremtræden! Når vi andre kan fortabe os i detaljer, vil han videre – utålmodigheden ligger lige under skjorten. Men den er kombineret med en mærkelig tålmodighed, når det drejer sig om at fastholde de langsigtede mål.

Alsidig erfaring

Ingolf Henoch Pedersen er født den 22. maj 1948 i Allinge-Sandvig. Han blev gift med sagsbehandler Ingrid Henoch fra Sverige i 1973, bestod som teologisk kandidat ved Universitetet i Lund i 1976 og blev derefter lærer på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød indtil 1984. Herefter var han som nævnt generalsekretær for Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) indtil 1991. Han blev samtidig ordineret som præst i 1988. Efter tiden i KFS blev han præst i Fjellerup Valgmenighed fra 1991-2000, hvorefter han blev leder af Menighedsfakultetet i Århus. Ved siden af alt dette har han været undervisningskonsulent i Indre Mission (1991-95) og tillige præst i Kronjyllands Valgmenighed (1996-2000).
Ingolf Henoch Pedersen er desuden kendt som en dygtig og værdsat prædikant med en særlig evne til at formidle visioner og gøre gammeltestamentligt profetstof levende.
De senere år har han desuden engageret sig aktivt i retræter og har været medstifter af den nye organisation under Foreningen Agape, ”TimeOut”, som holdt den første retræte i pinsen.
Ingolf bor i Randers sammen med hustruen Ingrid. Deres fem børn er alle flyttet hjemmefra.
Fødselsdagen fejres bl.a. med en receptionen på Menighedsfakultetet på dagen.
/sl