Værdier i lyset fra Gud

I den nye bog ”Hjerternes By” nævnes nogle af Brødremenighedens værdier.Genoplivningen af de første kristnes brødre- og søstre-fællesskab i stedet for en institutionaliseret kirke inspirerer stadig kristne.
Mange ønsker også at lade lægfolk fungere som et ”almindeligt præsteskab” (Luthers formulering) i stedet for at dele kirken i et gejstligt præsteskab og lægfolkene.

Demokrati og værdsætning af kvinder

Den forholdsvis demokratiske opbygning og den praktiske inddeling i kor gav kvinderne deres egne selvstyrende enheder, så de fik mere indflydelse. Allerede i 1700-1800 kom kvinderne i funktion som både praktiske og åndelige ledere.

En kristen pædagogik

For brødrene var hvert menneske – også et barn – en udødelig sjæl. Barnet var skabt i Guds billede, det havde værdi for Frelseren. Altså måtte man undlade afstraffelser, som blot ville ødelægge dets personlighed og skabe trods. I stedet måtte man hjælpe barnet til at blive det, det var skabt til.

24/7 bøn

Den uafbrudte 24 timers bøn, som man gennemførte i de første dynamiske hundrede år har inspireret til nye forsøg. I dag findes der en ny 24/7-bevægelse.

Moderne mission

Zinzendorfs missionsprincipper er lige så anvendelige i dag som dengang (se leder sidste uge). Et af principperne var: Arbejd blandt de glemte og marginaliserede.

Tænk på byens bedste

For Brødremenigheden betød fordybelse i Bibelen og troen ikke, at man isolerede sig, men at man engagerede sig i samfundet. ”Suchet der Stadt Bestes” sagde man. Det viste sig bl.a. i praktisk egnsudvikling, social indstilling og mission i ulandene.

Tværkirkelig forståelse

Brødrene anerkendte alle ægte kristne, uanset hvilken kirkeretning, de tilhørte.

Personlig relation

Det afgørende var, om man havde en personlig relation til Gud, eller rettere, til ”den kære Frelser” – Jesus Kristus.
Moderne mennesker søger efter den kristne åndelighed, som fornyede brødrene og søstrene og gav dem vision og passion.
Henri.


Artiklen fortsætter efter annoncen: