Guldgrube af åndelig visdom

Ny bog fører Jesu opstandelse helt up to date til moderne menneskers tilværelse.De fleste kender til Jesu opstandelse for 2000 år siden. Men hvor mange er klar over, at den samme kraft er til rådighed i dag? Til indre forvandling, naturligvis, så gamle vanemønstre kan blive brudt og erstattet med nye gode vaner. Det kalder forfatteren til bogen Lev i opstandelsen for åndelig dannelse. Teologen Eugene H. Peterson er bestemt værd at stifte bekendtskab med, da han både mestrer teologi og formidling, så alle har en chance for at følge med. Peterson er også manden bag en moderne og populær bibeloversættelse The Message – en pendant til Bibelen på hverdagsdansk.

Mirakuløs tilværelse

Lev i opstandelsen er klar og kortfattet. Eugene Peterson giver klare anvisninger til, hvordan mennesker anno 2008 kan opleve Jesu opstandelse i deres egne liv. Med udgangspunkt i de første disciples oplevelse af opstandelsen peges på nøgler som at kunne forundres over det mirakuløse i tilværelsen, at fastholde daglige rutiner, at nyde måltidsfællesskab med familie og venner og i det hele taget finde vores identitet som mennesker i den dåbspagt, der en gang for alle erklærede os Guds kærlighed.

Aha-oplevelser

Læseren når ikke at kede sig i Lev i opstandelsen. For ikke blot er bogen fyldt af åndelige aha-oplevelser, men forfatteren formår også at formidle stoffet i klar, poetisk stil. Især kapitlet om evnen til forundring fascinerer. Her portrætteres de to yderligheder ved at arbejde: enten keder man sig over trivialitet, eller man stresses over stadig større krav til kompetence.
Men stands op, opfordrer Eugene Peterson. Marker en forskel på arbejde og fritid. Og sæt tid af til en ugentlig hviledag. Og giv dig så tid til at lave ingenting og blot forundre dig over tilværelsens mange små mirakler. Så møder du på arbejde helt anderledes udhvilet og motiveret. Forundringen giver plads for opstandelseslivet, så at sige.

Moderne afgudsdyrkelse

Men det er ikke sød poesi det hele. Peterson langer ud efter de tidsrøvere og vanemønstre, vi let glider tilbage i:
– Når bønnen mister sammenhængen med forundringen over opstandelsen, bliver den snart en form for afgudsdyrkelse, siger han.
Han kritiserer ikke mindst de systemer og forventninger, som den vestlige erhvervskultur pådutter os, og som også har sneget sig ind i det eneste frirum, der snart er tilbage i en hektisk verden, nemlig kirken:
– Der er konferencer og stævner, skræddersyet til at give os det ”løft”, vi har brug for. Der er bøger, videoer og seminarer, der lover at lære os den kristne ”hemmelighed” ved … økonomisk sikkerhed, velopdragne børn, vægttab, sex … Det er en proces, der skaber afhængighed. Vi bliver forbrugere af færdiglavet åndelighed.
Det værste i Eugene Pe-tersons optik er, at det ”hellige” kristne liv adskilles fra det almindelige menneskeliv – det liv, som Jesus Kristus netop kom for at forløse ved sin død og opstandelse. Kirken er ikke mure, men mennesker. Åndelighed formidles ikke ved systemer og metoder, men i relationer mellem ægte, autentiske mennesker.
Lev i opstandelsen er udgivet af Forlaget Scandinavia og kan tåle at læses igen og igen. Det er en guldgrube af åndelig visdom.

Eugene H. Petersen:
Lev i Opstandelsen
154 sider • 229 kr.
Scandinavia / Hosianna