Landskirke bliver kirkenetværk

Lørdag d. 24. maj var en mærkedag i Apostolsk Kirke. Her besluttede 150 ledere, præster, missionærer mv. fra landets apostolske kirker at decentralisere kirkesamfundet.Før var det én landskirke med en række lokalmenigheder. Nu er menighederne forbundet i et netværk.
Den tidligere landsledelse trak sig tilbage og overlod ledelsen til et implementeringsteam, der skal lede Apostolsk Kirke gennem sit første år som netværk.
En tiltrædelseserklæring, som definerer fremtidens ”netværk af menigheder og fællesskab af tjenester” blev tiltrådt af 34 menigheder, som nu hver skal finde sig én eller flere supervisorer i fællesskabet af tjenester. Supervisor-funktionen er en væsentlig del af den nye struktur, hvor den lokale kirke knyttes i relation og ansvarlighed til de andre kirker i netværket via supervisor-relationen og to årlige tjenestesamlinger.
René Trost-Tryck fra Sjølundkirken i Næstved blev valgt til at varetage den administrative del af kirkenetværket.
/sl