Vær flygtning for en aften

Danske Kirkers Råd inviterer til at opleve flygtninges mareridt indefra ved en temaaften d. 20. juni.Danske Kirkers Råd og Natkirken i Roskilde markerer FN’s flygtningedag med en aften om mennesker, der har krydset grænser, om folk i eksil. Temaet er ”Mennesker over grænser”, og stedet er Roskilde Domkirke.
Børnepsykiater Bente Rich vil fortælle om sit arbejde med asylbørn, dokumentarfilmen ”Og hjertet er sort” vil illustrere familiers vilkår i Avnstrup-lejren, og der vil være input fra afviste kristne irakere om, hvorfor de krydsede grænser, og om deres håb for fremtiden.
Aftenen afsluttes med en natgudstjeneste med temaet: På vandring – sammen! Her vil lokale præster fra 7 forskellige kirkelige retninger og lægfolk fra 5 forskellige kontinenter deltage.
/sl