Hvem vil være missionær?

SALT og Dansk Bibel-Institut tilbyder praktiske missionæruddannelser. Menighedsfakultetet vil inddrage mission i teologisk uddannelse.Hvem sagde, teologi kun er at sidde med hovedet begravet i tykke bøger? Flere institutioner tilbyder nu en mere praktisk uddannelse i kulturforståelse og mission.Således påbegynder Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi (SALT) et kompaktkursus i interkulturelle studier til september. Vil man fordybe sig yderligere har Dansk Bibel Institut både en etårig basisuddannelse i tværkulturel mission og en fireårig bacheloruddannelse i teologi og tværkulturel mission. Her skal de studerende lære at formidle det kristne budskab på tværs af kulturelle grænser.
Også i det 12 ugers SALT-kursus midt i september går teori og praksis hånd i hånd. SALT er nemlig ”menighedsbaseret” og tager udgangspunkt i konkrete missionsudfordringer:
– Der vil være en praktisk tilgang til moduler som Bibelske og Antropologiske Studier og Religionsstudier. Det er nemlig hensigten at hjælpe kursisterne med at krydse kulturelle barrierer så skånsomt som muligt, forklarer kursusledere Hanne og Ole Kirschheiner.
– De skal bl.a. lære at undgå utilsigtede situationer blandt befolkningen i den kultur, de skal arbejde i, og derved undgå at skabe negativ opmærksomhed på sig selv. Samtidig skal de have en tryghed og glæde ved det arbejde, de føler sig kaldede til.
SALT er en fælleskirkelig teologisk lederuddannelse på bachelorniveau og er siden år 2000 drevet af bl.a. Dansk Oase, Baptistkirken Apostolsk Kirke og Pinsekirken København

Mission inspirerer

DBI udbyder både en 1-årig tværkulturel missionsuddannelse og en 4-årig bacheloruddannelse i teologi og tværkulturel mission. Bag uddannelserne står Dansk Ethioper Mission, Evangelisk Luthersk Missionsforening, Luthersk Missionsforening og Dansk Europamission.
Også Menighedsfakultetet i Århus ønsker mere mission og praktik i sin bacheloruddannelse:
– De studerende på MF skal blive inspireret af, hvad Gud gør andre steder i verden, siger fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen. – Derigennem bliver de bedre rustede til at drive mission i vore egne hjemlige sammenhænge, som er influeret af mange fænomener, der kommer til os udefra, som f.eks. islam og ny-åndeligheden.
Og fokus på mission skal gøre uddannelsen mere praktisk:
– Hvis vore studerende skal udrustes til at arbejde i kirken herhjemme, må vi ind i et nært samspil med menigheder og præster, som befinder sig midt i kirkens hverdag. Det vil styrke forbindelsen mellem det teoretiske og det praktiske, siger fakultetslederen.