Til inspiration

Bogen Kristendom med voksne byder på gode ideer, hvis man overvejer at gå – eller allerede er – i gang med at undervise voksne om kristendom.Behovet og interessen er der. I en landsdækkende avis var der fx en overskrift for et par måneder siden, der lød: „Kristendom for begyndere hitter“. Og i den foreliggende bog kan sognepræst Henrik G. Lund, der har etableret et undervisningsforløb om etik, fortælle, at det har været nødvendigt at flytte til større lokaler.
Bogen består af to dele: en teoretisk om voksenundervisning og -læring – og en praktisk med adskillige undervisningsoplæg.
Efter et indledende kapitel skriver Arendt om de problematikker, man må forholde sig til i forbindelse med kirkelig voksenundervisning (KVU), fordi kirken ikke længere har autoritet.
I det store teoretiske kapitel „Voksenlæring“ går Monrad dybere ind på, hvad læring er, og skitserer her forskellige læringsmodeller.
Inden de praktiske eksempler beskrives KVU som fag, og der gives en kort vejledning i faget.
I syv kapitler følger så ideer til undervisningsoplæg – og det drejer sig om:
1. Kristendommen på en aften.
2. Opstandelseshåbet formidlet vha. elementarisering = en metode, der hjælper til at finde ind til det helt centrale i det, der undervises i.
3. Etik i VUC-regi.
4. Konfirmandforældreaftener.
5. På opdagelse i kirkerummet.
6. Bibeldrama.
7. Katekumenat = grundlæggende indføring i kristendom og kirke med henblik på integration i en menigheds gudstjenestefællesskab.
Bogen slutter med anmeldelser af meget forskellige KVU-arrangementer, bl.a. Alpha, pilgrimsvandring og filmstudiekredse, og et manifest om alle døbtes ret til KVU.
Litteratur- og web-henvisninger undervejs og til allersidst er med til at gøre bogen til en meget anvendelig ide- og inspirationsbog.
Niels Jørgen Vase

Marie K. Monrad og Bent R. Arendt:
Kristendom med voksne
– voksne og kirke i lære hos hinanden
191 sider
248 kr.
Aros Underviser