Problematisk dannelse

Vi nærmest oversvømmes af bar’ dannelse og pænhed i disse år; kanon efter kanon hældes ud én efter én og fortæller os, hvad vi skal tro, mene og vide inden for så forskellige områder som film, litteratur, sport og demokrati-historie.Er vi da så blevet meget mere dannede? Og hvad er i det hele taget dannelse? Hvordan forholder den sig til livet?
Den problematik har Daniel Øhrstrøm præsenteret en ræk-ke danske kulturpersonligheder for, og han spørger samtidig ind til deres personlige dannelsesrejse, dvs. hvad der har dannet netop dem.

Bud på hvad dannelse er

Det er lidt synd, at bogens titel åbenbart skal gøre knæfald for et for tiden højt yndet, men derfor ikke mindre ånd- og meningsløst tv-program. Bogen hæver sig nemlig milevidt op over dansegulvets niveau; det er engagerede folk med både hjerte og noget på hjerte, der her giver 15 vidt forskellige bud på, hvad dannelse er:
Kierkegaard-forskeren Joakim Garff definerer det som ”at komme til sig selv” og ser dannelse og uddannelse som to sider af den samme sag; for sognepræst Kathrine Lilleør er det lærdom med livsindsigt, ligesom hun mener, at dannelse også indebærer et kendskab til éns egen nat-side; Johannes Møllehave kalder livet selv en dannelsesrejse, og for bibliotekar Erik Høy Nicolaisen går dannelsen (den digitale, forstås) gennem Google.

Rigtig interessant – men …

Der er mange andre bud, og vi kommer vidt omkring: Goethe, Grundtvig, Madvig er nogle af de koryfæer, der ikke længere er iblandt os, og som indgår i perspektiveringen af emnet. Det er altsammen rigtig interessant, men efterlader desværre også læseren lidt konfus efter endt læsning.
Biskop Jan Lindhardts efterskrift redder bogen på målstregen; han påpeger, at dannelses-begrebet efter ellers at være blevet dømt ude nu igen er vendt tilbage i sociale sammenhænge og minder læseren om den gamle aforisme, at ”dannelse er det, der er tilbage, når man har glemt, hvad man har lært”.

Daniel Øhrstrøm:
Vild med dannelse – Fra Goethe til Google
173 sider • 199 kr. • Hovedland