KODA-monopol er brudt

EU-kommissionen har afgjort, at man gerne må bruge musik i reklameøjemed efter aftale med pladeselskaberne.- Det er det første skud i bøssen på vej mod totalt brud med KODAS monopol.
I dag har KODA monopol på rettighedshavernes musik:
– Den Kristne Producentkomité glæder sig over, at monopolet nu endelig er brudt, siger sekretariatschef Mogens Videbæk.
Den Kristne Producentkomité (KPK) er en sammenslutning af ca. 40 kristne lokalradio- og tv-stationer.
– Fremover vil vore radiostationer kunne indgå aftaler med de selskaber, som kunstnerne har indspillet deres musik ved. Derved fås billigere muligheder for Internetradio, og derved sikres, at de penge, vore radiostationer giver til ophavsrettighedshaverne, går til ophavsrettighedshaverne og ikke spises op af administration.
– Desværre er fakta i dag, at ingen lokalradioer kan gå på Internettet 24 timer i døgnet 7 dage om ugen, idet tilskuddet ikke rækker til at betale KODA/Gramex. Med dette nye direktiv ser det ud til, at dette vil være muligt fremover, siger Mogens Videbæk.
/sl