To piger til Kosovo

24-årige Anette Buhl Værge og 24-årige Anne Sofie Nielsen Bitsch skal passe soldaterhjemmet i Kosovo, hvor 300 danske soldater har deres daglige gang.De har orlov fra hhv. sygeplejestudiet og studier ved Århus Universitet i socialantropologi og etnografi og er nu ansat som soldaterhjemsledere i KFUMs Soldatermission.
– Vores kristne livsholdning vil vi gerne omsætte i praksis, sige Anette og Anne Sofie, der fløj fra flyvestation Karup den 13. august.
/sl