Sogne undgår kampvalg

Den 11. november er store valgdag i den danske folkekirke. Her kan alle kirkemedlemmer vælge medlemmerne til de lokale menighedsråd frem til 2012.Sådan er proceduren i hvert fald officielt. Men langt de fleste steder kommer stemmesedlerne aldrig i brug. Statistisk set vælger ni ud af ti sogne nemlig menighedsrådet allerede nu.
I 77 procent af sognene har der ikke været kampvalg ved de sidste tre menighedsrådsvalg. Opstillingsmøderne har ved de sidste tre valg blot samlet 1,5 pct. af de stemmeberettigede.
KP