18-årig i Karlslundes menighedsråd

Der er kun indleveret en enkelt liste til menighedsrådsvalget i Karlslunde Strandkirke. Dermed står det klart, hvem der er med i kirkens ny menighedsråd. En af dem er den unge Simon Grønne, som fyldte 18 år d. 29. oktober og dermed lige akkurat nåede at være egnet til at træde ind i menighedsrådet. Simon går i 3.g på Solrød Gymnasium og er nærmest vokset op i kirken. Han har været med til at forme kirkens børnegudstjeneste som ’juniorassistent’ og har deltaget som gruppeleder i konfirmandlejre, børnelejre mm.
– Gudstjenesterne er ligesom en familiefest, og det brænder jeg for, at flere unge skal komme til at erfare, siger han.