Hvad Bibelen siger om det omvendte rige

Morten Munchs nye bog kan vende op og ned på mange ting.Det var omdrejningspunk-tet i Jesu forkyndelse, og hver gang vi beder Fadervor, beder vi om, at det må komme. Alligevel har det ikke spillet nogen central rolle i kirkens teologi og forkyndelse. Læseren har sikkert allerede gættet, at det handler om Guds rige.

Morten Munch er teologisk rådgiver i Dansk Oase og lærer på Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi og har tidligere været præst.

Morten Munch forsøger med sin seneste bog Det omvendte rige – en bog om Guds Rige og kirken at bidrage til, at Guds rige igen får den plads i teologien, kirken og vort eget liv, som det fortjener.
I ni korte kapitler på i alt 125 sider gennemgår forfatteren, hvad Bibelen siger om Guds Rige. Fra profetierne i Det Gamle Testamente om det forjættede rige over evangeliernes beretninger om Jesus som den, der i sine ord og gerninger, sin død og opstandelse gør Guds rige nærværende. Til kirken, som et tegn på og et redskab for Guds rige, og livet her og nu i spændingen mellem det rige, der allerede er os nær, og som alligevel først bryder helt igennem ved Jesu genkomst.

Spændende tolkninger

Bogen indeholder mange spændende tolkninger af bibeltekster og teologiske analyser af Guds rige. Guds rige defineres som ”Guds aktive herredømme”, og det er forfatterens velunderbyggede påstand, at tanken om det multidimensionale Guds Rige ”sammenholder evangeliets åndelige, evige og individuelle sider med dets fysiske, timelige, kollektive og soicalpolitiske sider”.
Guds Rige er, som titlen antyder, det omvendte rige, der vender op og ned på mange af værdierne i denne verden. Korsfæstelsen er dybest set en kongekroning, og Jesus regerer fra korset; i hans rige er kærligheden den højeste lov og den stærkeste magt, men skjult i lidelse og svaghed.

Bjergprædikenens relevans

Et af bogens mest spændende kapitler indeholder en forfriskende gennemgang af Jesu bjergprædiken, der viser, hvor relevant den er for os i dag: ”Guds rige som gave og etisk fordring”. Fx siges det meget præcist, at ”Mennesker prises ikke salige, fordi de er fattige i ånden. De fattige i ånden prises salige, fordi Himmeriget er deres”, dvs. selv mennesker, der ikke regnes for noget, er inviteret med i Riget. Om den kristne etik siges der, at vi kaldes til at handle i overensstemmelse med Guds fremtid (Guds rige) allerede her og nu, og til omvendelse og justering af vor kurs i lyset af Guds rige.
Et andet udfordrende kapitel handler om Guds rige som et korrektiv til kirkens selvforståelse og dens mission. Kirken er ikke Guds rige, Guds rige er altid større end kirken. Men kirken er det sted, hvor Guds rige bryder igennem, og i kirken oversættes evangeliet om Guds rige for mennesker. ”Kun når evangeliet inkarneres i levende fællesskaber, fremstår det troværdigt og går fra at være ideologi til at være et virkeligt evangelium”.

Grundig og afbalanceret

Morten Munch fortjener stor tak for en grundig og afbalanceret bog om et helt centralt emne, som der hidtil desværre kun er skrevet meget lidt om på dansk. Bogen egner sig ikke til hurtig godnatlæsning, men giver et stort udbytte til dem, der tager sig tid til at grave et spadestik dybere, både mht. bibeltolkning og teologiske analyser. Samtidig må læserne advares om, at de ved at reflektere personligt over bogens gennemgang af Guds rige risikerer at få vendt op og ned på mange ting i deres liv og i samfundet, fordi Guds rige netop er ”det omvendte rige.”

Morten Munch:
Det omvendte rige
132 sider • 149,95 kr.
ProRex