Håndbogen om mission

Tidl. professor i missionsteologi har skrevet en meget værdifuld bog om mission.Da Viggo Mortensen for nylig forlod sin stilling som professor i missionsteologi ved Århus Universitet, efterlod han en i flere henseender stor håndbog om mission.
Der er ingen ende på de bøger, som på engelsk er skrevet om mission og missionsteologi, men det er en stor begivenhed, når en sådan bog skrives af en dansker, og specielt når det er en bog, som ikke bare kan læses af teologer, men også af ganske almindelige kristne med interesse for mission.

Kristendommens historie = missionshistorie

På de første 50 sider gives den bedste indføring – som er tilgængelig på dansk – i, hvordan man i dag forstår mission. I en dansk sammenhæng er der, som Viggo Mortensen gør opmærksom på, opstået en konsensus omkring forståelsen af mission: Mission er at præsentere og repræsentere kristendommen over for mennesker af anden eller ingen tro. Efter forfatterens opfattelse er den eneste form for legitim mission, at man deler det, der ligger én på hjerte, altså – som bogens titel peger på -, at munden løber over med det, som hjertet er fuldt af.
Viggo Mortensen slår fast, at kristendommens historie er en missionshistorie, fordi kristendommen grundlæggende er en missionerende religion. Selvom alle danske teologer desværre ikke har studeret missionsteologi, er det alligevel Mortensens overbevisning, at missionsteologi ”er den vigtigste teologiske disciplin, idet den handler om, hvorledes man fortæller budskabet videre. Bliver budskabet ikke formidlet videre, hører det op” (s. 34). For den, der ønsker en kort, saglig og engageret introduktion til en moderne forståelse af mission, er introduktionen til denne bog det helt rigtige sted at starte.

Grundig og oplysende

Bogens hoveddel er et leksikalt afsnit på 400 sider med 115 opslagsord, der spænder vidt, fra antropologi og ateisme til vidnesbyrd og økologi. Her finder læserne talrige meget substantielle artikler om helt centrale missionsemner som fx dialog, evangeliet og kulturerne, evangelisering, kontekstualisering, omvendelse, religionsteologi og synkretisme. Samtidig er bogen bygget op på den måde, at der i alle tekster i hele bogen gøres opmærksom på de opslagsord, hvorom der andetsteds i bogen er artikler, man kan fordybe sig i. Det mest overraskende i det leksikale afsnit er, at fx K. E. Løgstrup og Johs. Sløk præsenteres som missionsteologer!
De 115 artikler er på en og samme tid præget af en grundig og meget oplysende indføring i emnerne og af forfatterens personlige holdninger til emnerne. For som forfatteren slår fast: ”Om mission kan man ikke skrive upersonligt” (s. 8). Dette afsnit er en guldgrube for enhver videbegærlig missionsinteresseret person. Hvis man fx vil vide noget om missional kirke, altså den forståelse, at det at være kirke grundlæggende er at være i mission, så er der en kort artikel om emnet. Derfra ledes man videre til en artikel om ”missio Dei”, altså forståelsen af, at udspringet for al mission er Guds mission, som kirken inddrages i. Og hvis læseren har mere tid, kunne han læse videre om ”Missiologi for den vestlige verden”, hvor der fortælles om den engelske missionsteolog Lesslie Newbigins betydning for vor forståelse af, at kirken også her i Vesten er i en missionssituation.

For alle der er optaget af mission

Bogen er ikke tynget af et stort videnskabeligt apparat med fodnoter og diskussioner med andre forfattere, men alle bibliografiske henvisninger er samlet i en litteraturliste. Bogen er udstyret med meget relevante farvebilleder og illustrationer og skemaer, som gør bogen lettere tilgængelig.
Hvad hjertet er fuldt af burde stå på enhver dansk præsts reol og helst lige inden for rækkevidde. Missionærer og volontører må huske at pakke denne håndbog ned i kufferten, inden de rejser til Afrika eller Asien. Bogen ville være et oplagt fødselsdagsønske for alle, der er optaget af mission.

Viggo Mortensen:
Hvad hjertet er fuldt af
– En håndbog om mission
481 sider • 348 kr. • Anis