At leve i kald og stand

Her er en interessant bog om et emne, man ellers ikke hører så meget om: forbindelsen mellem kald, arbejde, teologi og etik. Emnet blev tidligere anset for vigtigt, bl.a. hos puritanerne; i bogen her er anslaget imidlertid luthersk.
Kaldets formål er at tjene og elske sin næste og ”at gøre alt til Guds ære”; det viser hen til Guds arbejde gennem mennesker og for mennesker, skriver forfatteren og uddyber med at sige, at det ”først og fremmest er noget, der har at gøre med evangeliet, et udslag af Guds handlen, ikke af vores egen” (s. 22).
Bogen er på sin vis et opgør med modernitetens manglende tro på Guds forsyn. Kaldet er en del af forsynet, og mennesker har alle forskellige kald: der er det arbejde, man får sit daglige udkomme gennem; der er éns kald i familien, i menigheden og som samfundsborger. Alle er de udtryk for Guds forskellige aspekter i hans forsøg på at nå menneskene.
Men hvordan finder man så lige sit helt personlige kald? Forfatteren anbefaler, at man i første række søger at nå frem til, hvor Gud befinder sig – i én selv, i næsten, i verden. Og når man har fundet disse ”Guds skjulesteder”, ændres vores opfattelse af, hvori kaldet består. Og Kristi Kors er altid en del af det.
Bogen er inspireret af den svenske teolog Gustaf Wingrens værk om Luthers kaldelses-lære og ”tilbyder et teologisk grundsyn på arbejdet … samfundet og kulturen. At vinde læren om kaldet tilbage kan hjælpe kristne til at påvirke deres kultur på ny, mens de bærer deres tro ind i verden, ind i alle dens afkroge, gennem deres mangfoldige kald” (s. 151).
Således betragtet giver bogen god mulighed for at leve efter Paulus’ ord, ”som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham” (1 Kor 7,17).

Gene Edward Veith:
Hellig hverdag • 159 sider 180 kr. • Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening (i kommis. hos LogosMedia)