Kampagne trods kup i Mali

Dagen, hvor Per Hyldgaards kampagne skulle starte i byen San i Mali, fandt et militærkup sted. Der var udgangsforbud i alle byer – undtagen den by, hvor Per hyldgaard skulle prædike. Kampagnen kunne alligevel gennemføres, og ca. 1.500 gav deres liv til Jesus under de fire aftenmøder.For få uger siden fandt et militærkup sted i den vestafrikanske stat Mali.Nationen er 96% muslimsk, og de kun 2% kristne, der bor i landet, står derfor over for en stor udfordring, især fordi ekstreme muslimske kræfter begynder at rasle med sablen og ønsker at få indført sharia-lovgivning i landet.
Især i det nordlige Mali har Al-Qaeda baser, og nu, hvor Gadaffi er væk i Libyen, er mange af hans lejesoldater flygtet med våben og ammunition til netop Mali. Præsidenten har ikke taget sine forholdsregler, endsige givet militæret beføjelser til at afværge eller modvirke de terrorceller, der er ved at opstå.

Militærkup

Det var militærets begrundelse for, at det skred til handling og afsatte præsidenten.
– Mange i den kristne minoritet så det faktisk som Guds hjælpende hånd, for at afværge, at de yderliggående muslimske kræfter skulle få ubetinget magt over landet, fortæller John Jensen fra Gospel Outreach og tilføjer, at i øvrigt er den almindelige malineser utrolig venlig, og de er varme af sind med masser af hjerterum og gæstfrihed.

Kampagne gennemført

Missionsorganisationen Gospel Outreach havde netop planlagt en kampagne i byen San i Mali.
Gospel Outreach er grundlagt af nordjyden Per Hyldgaard i 2004 med netop det formål at holde store evangeliserende kampagner i byer rundt om i verden for at bistå de lokale menigheder med at opfylde missionsbefalingen.
Dagen hvor kampagnen skulle starte, fandt militærkuppet sted, og alle grænser og lufthavne blev lukket omgående, ligesom det blev forbudt at samles i grupper på mere end tre personer.
– Der var også udstedt udgangsforbud i hele landet fra klokken 18 om aftenen til næste dags morgen. Dette forbud stod ved magt i en uge for hele landet. Ikke de bedste vilkår at starte en stor kampagne på!
Dog var der én by, der var undtaget af uvisse og ulogiske årsager – byen San!
Den by, hvor kampagnen var arrangeret i, var fritaget. Dette kan kun skyldes, at Guds hånd var over arrangementet, konkluderer John Jensen.

Varm velkomst

– Første aften var der planlagt en officiel middag med byens øvrigheder lige fra politimestre, borgmesteren, lederen af det islamiske trossamfund og mange andre prominente gæster.
I alt 50 nøglepersoner var kommet. Der blev udvekslet gensidige taler og høfligheder, og det var temmelig imponerende, hvor varmt den muslimske borgmester bød Per Hyldgaard og hans team velkommen.
Endnu mere utroligt var det, at lederen for det islamiske trossamfund i den by også bød varmt velkommen og samtidigt opfordrede Per Hyldgaard til frimodigt at prædike om Jesus Kristus og bede for de syge!

Kvinden havde i 3 år haft en svulst i maven på størrelse med et spædbarn. Alle troede, hun var højgravid. Den anden aften forsvandt svulsten totalt under forbøn. Her er hun oppe at vidne om det næste aften.
1200-1500 hver aften

Landets situation påvirkede helt tydeligt mødedeltagelsen, men alligevel samledes der hver aften 1200-1500 mennesker for at høre evangeliet.
– Per Hyldgaard prædikede i sin vanlige enkle og ligefremme stil, der ikke gjorde evangeliet mere indviklet, end det i virkeligheden er; mennesket behøver en frelser, og der er kun én frelser givet; Jesus Kristus.
400-500 mennesker tog hver aften en beslutning om at gøre Kristus til deres personlige frelser.
Kampagnen strakte sig over fire aftener, så forsigtige tal er på 1.500 personer, der har taget imod Kristus som deres personlige frelser.
Lørdag middag var der dåb, og 36 personer lod sig døbe i floden, der gik gennem byen.
Da sidste mand var døbt, kom en ung, muslimsk mand frem. Det var ham, der havde været chauffør for dåbskandidaterne. Han ville også døbes!
Om han var frelst?
Nej, det var han ikke svarede han, men han ville frelses og døbes! Det blev han så. I bedste stil som den etiopiske hofmand, vi læser om i Apostlenes gerninger, blev denne unge mand først ledt til frelse og derefter efter døbt, fortæller John Jensen.

Mirakler skete

– Hver aften var der også mange, der vidnede om Guds mirakuløse indgreb i deres sygdom.
En ung pige havde haft et svagt syn, hun blev helbredt. Mange fik rygge, skuldre og led helbredt, som havde haft disse lidelser i mange år.
Hver aften var der kvinder, der vidnede om, at svulster var forsvundet fuldstændigt, mens de stod til forbøn.
En af kvinderne havde i tre år haft en svulst i maven på størrelse med et spædbarn. Alle troede, hun var højgravid. Den anden aften forsvandt svulsten totalt under forbøn. Hun var oppe at vidne igen næste aften, hvor hun så betydeligt slankere ud! Gud havde helbredt hende. Også mange besatte blev bedt for og oplevede, hvor stærkt navnet Jesus er til at sætte fri.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Blandt miraklerne, der skete, var, at denne pige fik helbredt sit syn. Her rækker hun ud efter et lommetørklæde som bevis på, at hun kan se.
Fik en grund af byen

Borgmesteren var tydeligvis glad for besøget. Han donerede en grund til menigheden, så den nu kan bygge sin egen kirke i byen.
Marc Coulibaly, som organiserede kampagnen for Gospel Outreach, fortalte, at denne kampagne godt nok ikke var den største i antal, men han anså det for at være den kampagne, der havde haft størst indflydelse nogensinde i Mali.
De mange åbnede døre og miraklet med overhovedet at kunne gennemføre kampagnen trods militærkup var noget unikt, og noget der havde flyttet en masse i den åndelige verden, sagde han.
Gospel Outreach påtænker at holde endnu en kampagne i Mali i 2013.
Henri


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ta’ med Hyldgaard og Udfordringen til Afrika

Udfordringens mission planlægger sammen med Per Hyldgaard et fremstød i Cameroun i Afrika i uge 5 og 6 i 2013.
Vil du med som medhjælper og samtidig få en stor oplevelse, så kontakt henri@udfordringen.dk. Pris ca. 15.000 kr.
Gospel Outreach kan støttes direkte på reg.nr. 9046 konto-nr. 457-34-58449.
Gaver med skatte-fradrag kan indbetales til Udf.s projekt via Missionsfonden på konto nr. 9570 0006 139450 – skriv: ’5984 Radio-mission i Afrika’.
Giv gerne besked via mail.