Lys der kan skinne i mørket

Rob Parsons søger at neddæmpe den ødelæggende skyldfølelse hos dem, hvis børn har forladt troen.Lignelsen om den fortabte søn er blevet kaldt den største novelle i verden; dette er naturligvis tæt på en simpel verdsliggørelse af den, men har alligevel sin egen sandhed. I denne bog giver Rob Parsons, der leder organisationen Care for the Family (Omsorg for Familien), ikke alene sit personlige bud på beretningens aktualitet, men fremdrager også sider af den, man måske ikke så tit er vant til.
Et trekantdrama
Som oftest fokuserer vi alene på den fortabte søn selv – og dernæst på den tilgivende fader, der af sit hjertes godhed og overskud kommer den hjemvendte ubetinget i møde. Men egentlig er det jo et trekantdrama, vi har med at gøre! Den søn, der pænt og ordentligt blev derhjemme og afventede tid og sted for arven og holdt sig regelret på måtten, spiller også en vigtig rolle i beretningen. Også han leverer en pointe. Han er nemlig selv ikke mindre fortabt i kraft af sit kølige hjerte.

De „fortabte“

Det er Rob Parsons fortjeneste, at han i bogen peger på, at også menigheden kan have del og lod i sønnens bortrejse. At den undertiden kan gøre nogle til „fortabte“, som egentlig slet ikke er det. At den kan være for dømmende – eller direkte fordømmende – eller dobbeltmoralsk:
„Det store problem for kirkerne i den vestlige verden er, at halvdelen af de fortabte stadig sidder på kirkebænkene. Sandheden er den, at vore egne fejl er meget sværere at få øje på end andres, men inderst ved vi, at vi er lige så langt borte“ (s. 20).
Bogen bringer sin egen smukke lignelse ud over rampen: den ældre dame, der bor alene i et stort hus og hver aften tænder lys på loftet. Det har hun gjort alle de 24 år, der er gået, siden hendes søn rejste hjemmefra, men hun har stadig ikke opgivet håbet om hans tilbagekomst.

Skrevet med sorg i hjertet

Det er en bog om håb og om tilgivelse, om tålmodighed, bøn og accept, og som samtidig tvinger til selvransagelse. Og så søger den at neddæmpe den falske og ødelæggende skyldfølelse hos dem, der blev tilbage. Men fremfor alt: Det er en bog for alle, skrevet med sorg i hjertet og ud af stor omsorg.

Rob Parsons:
Lad lyset brænde
– Når dit barn har
forladt troen
108 sider • 148 kr.
LogosMedia