Godt rundt omkring døden

Bogen På tærsklen til … er resultat af et seminar i 2006 om døden og har til formål „at sætte ord på døden for at inspirere til en dybere forståelse af et afgørende grundvilkår i vores liv“.
Den består af tre dele, der har overskrifterne Døden i teologien, Døden i livet og Døden i kunsten.
De tre teologiske essays har som hovedtemaer det kristne håb, den dobbelte udgang henholdsvis læren om alles frelse. Basis for håbet er dødens overvindelse med Jesu opstandelse – hvilket gør den kristne menighed til håbets fællesskab, skriver Johannes Nissen i sit bidrag. Dernæst diskuteres det, om der er noget, der hedder helvede og fortabelse – hvilket Leif Andersen (modvilligt) fastholder og Anders-Christian Jacobsen på det kraftigste afviser.
Midterdelen om døden i livet byder først på to essays om sangen og musikken, som hjælper til at sige det usigelige. Bo Scharff skriver om begravelsessalmer og Lisbeth Andreassen om musikkens terapeutiske funktion i forbindelse med døden. Dernæst følger et interview med sygehuspræsten Preben Kok, der altid er god for nogle anderledes vinkler, og Kirsten Staghøj Sindings essay om udbrændthed opfattet som en „død“ i livet.
I de tre afsluttende æstetiske essays skriver Poul Martin Langdahl om film, Erik Hau-mann om musik og Else Marie Wiberg Pedersen om Dantes Guddommelige Komedie, en af de helt uomgængelige klassikere i verdenslitteraturen.
Og det er stort set hele bogen igennem særdeles interessant og givende læsning!
Niels Jørgen Vase
Christian Brisson Bjerre
og Tine Schmidt Lorenzen (red.):
På tærsklen til …
Ti essays om menneskets møde med døden
176 sider • 178 kr.
ALFA