Præster vinder valg

Uanset hvordan det går ved menighedsrådsvalget den 11. november, vil valgets sejrherrer blive præsterne. De får nemlig større magt, fordi antallet af menighedsrådsmedlemmer bliver skåret ned. Ændringen skyldes, at man ikke længere beregner antallet af menighedsrådsmedlemmer ud fra antallet af indbyggere i sognet, men alene ud fra antallet af folkekirkemedlemmer. Det betyder, at ca. hver sjette plads i menighedsrådene nedlægges.
– Der findes flersognspastorater med tre stemmeberettigede præster. Når det ene sogn har et lille menighedsråd med fem medlemmer, er fordelingen fem læge og tre præster. Det er ikke smart, mener generalsekretær i Kirkefondet, Kaj Bollmann.
sl