7.740 børn indtager domkirke

De næste to uger skal 7.740 skolebørn forsøge at synge taget af Ribe Domkirke.De mange børn kommer fra 385 klasser på mere end 100 skoler i Ribe Stift og har alle deltaget i undervisningsprojektet ”Et møde med den danske salme”. Nu skal de mødes til en stor finale i domkirken, hvor 700 elever ad gangen skal prøve kræfter med salmer som ”Himlene, Herre, fortælle din ære” og ”Lille Guds barn, hvad skader dig”.
Det er Menighedsrådenes Skoletjeneste i Ribe Stift, der står bag salmeprojektet.
sl