Et forsøg på at forstå nyhederne ud fra Bibelens profetier

Det er sjældent, at teologiske bøger om de sidste tider eller om Bibelens profetier præsenteres i så flot en indpakning som Stig Andersens nye bog.Som det fremgår af illustrationen, er forsiden farvestrålende, og bogens layout er også sat op på en meget fængende måde i to spalter med mange bokse og henvisninger til aktuelle begivenheder.
Man kommer næppe til at kede sig med denne bog.
Guds Drejebog handler om Bibelens profetier, og forfatteren, Stig Andersen, søger at dokumentere, at der er en helt tydelig sammenhæng mellem profetierne og den virkelighedens verden, som vi læser om i avisen og hører om i tv.
Bogen består af tre dele,
1. Dyret i Åbenbaringen – og dets mærke, som drager paralleller mellem Bibelens profetier og den faktiske verdenshistorie fra Daniels tid og frem til i dag.
2. Dyrets rige & Guds rige, som bl.a. ser på, hvordan verden af i dag matcher den beskrivelse, som Bibelen giver af verden i de sidste tider.
Der ses på konflikten mellem de to riger, som på overfladen vil det samme: Frihed, menneskerettigheder, næstekærlighed osv.
– Men, pointerer forfatteren, i Dyrets rige vil man åbenlyst afskaffe Gud.
3. En ny verdensorden fortsætter med profetierne, hvor 1. del slap. Udgangspunktet er et ”her står vi”, – altså vor egen tid, og der tages hul på de profetier, der tilsyneladende bliver opfyldt lige for øjnene af os i dag.
3. del afsluttes med et bud på, hvad de sidste profetier kan indebære, – herunder hvad tiden frem til Kristi genkomst vil bringe, – og ikke mindst hvem, der vil gøre hvad.
Guds drejebogs tre dele kan læses hver for sig, – og man kan f.eks. godt starte med 3. del, som er nyhedsaktuel i dag, – hvorimod 1. og 2. del i højere grad indeholder den historiske dokumentation for profetiernes troværdighed samt grundlaget for de betragtninger, der fremføres i 3. del.
Om Stig Andersen så har ret i sine fortolkninger, kan der sikkert diskuteres længe om blandt teologer og andre, som interesserer sig for sagen.
Forfatteren har simpeltehn skrevet sin bog, fordi han gerne vil oplyse andre om det, han selv mener er rigtigt. Derfor har han udgivet bogen på eget forlag: Manna, hvorfra den kan bestilles.
Henri.

Guds drejebog. Af Stig Andersen. 298 sider.
Forlaget Manna, Hadsundvej 170, 9000 Aalborg.
Tlf. 26159717.