Klimaet har brug for kirken

Kirken har et særligt sprog, som vores tid har brug for, understregede klimaminister Connie Hedegaard på en konference i Århus.Kirken skal ikke bare være medløber i klimadebatten. Den skal gå foran.

Kirken må appellere til danskernes personlige ansvar uden at være en løftet pegefinger, sagde klimaminister Connie Hedegaard.
Foto: Kristeligt Pressebureau

Det var parolen blandt både foredragsholdere og tilhørere, da Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og Århus Stift lørdag d. 25.10. holdt konference om kirken og klimaet.
Det var uden tvivl godt 100 af landets mest miljø-engagerede præster og menighedsrådsmedlemmer, der havde taget imod invitationen. Og det virkede nærmest overflødigt at bruge formiddagen på to teologiske oplæg om, at miljøet også er et anliggende for kirkens folk.
Til gengæld blev der lyttet opmærksomt, da dagens hovedtaler, klimaminister Connie Hedegaard (K), gik på talerstolen. Og endnu mere intenst, da hun understregede behovet for et kirkeligt engagement, hvis CO2-frådsende danskere skal omvendes til en mere grøn livsstil.

Personligt ansvar

”Kirken skal ikke blande sig i diskussionen om, hvor vi skal sætte ind, og hvor vi gavner mest. Det har vi videnskabsfolk og politikere til at diskutere,” understregede ministeren. ”Men kirken har noget i det religiøse sprog, som vores tid og vores debat har brug for lige nu. Kirken og mennesker med et kristent livssyn må appellere til den enkeltes ansvar og formidle, at alt ikke bare handler om mig, mig og mig, men at vi har et ansvar for andre og den klode, vi lever på,” sagde Connie Hedegaard.
At formidle dette budskab bliver dog ikke helt let for kirken, for både klimaministeren, professor i teologi Niels Henrik Gregersen og miljøteolog Martin Ishøj understregede, at kirken ikke skal være den løftede pegefinger i klimadebatten.

Kirken går foran

I Danmark er det endnu forholdsvis nyt, at folkekirken tager del i miljødebatten. Men i Norge har kirken været med siden 1996.
Derfor kunne Hans-Jürgen Schorre, rådgiver om miljø og samfundsspørgsmål for det norske Kirkeråd, dele mange erfaringer med danske deltagere på konferencen.
Blandt andet kunne han fortælle, hvordan interne kirkelige miljøtiltag har spredt sig til samfundet.
”Der var f.eks. en kirkeværge, som fik sit menighedsråd til at forbyde kranse, som ikke kunne komposteres, på kirkegården. Det vakte først utilfredshed hos den blomsterbutik, der leverede de fleste af kransene. Men i dag leverer butikken kun økologiske kranse, og det samme gør den landsdækkende kæde, som butikken er en del af.
Takket være en graver, som brændte for sagen.
Det er et godt eksempel, når man møder folk, som har droppet enhver indsats, fordi de jo ikke kan redde verden alligevel, fortalte Hans-Jürgen Schorre.

Debatten fortsætter

Konferencen i Århus havde blandt andet til formål at samle miljøaktive kirkefolk fra hele landet, så de fremover kan støtte og inspirere hinanden. Og alt tyder på, at den kirkelige miljødebat vil fortsætte de kommende måneder.
Allerede i denne weekend tages emnet op igen, når det årlige Økumenisk Efterårskursus på Hotel Nyborg Strand sætter fokus på klimaforandringerne -ud fra et kristent perspektiv.