Kirkeindvielse i Løsning

Løsnings nye kirkesal indvies den 30. november.
Domprovst Kim Eriksen, Haderslev, vil foretage indvielsen. Løsnings 2 præster, Henrik Højlund (billedet) og Peter Bertelsen, kirkekoret, lovsangsband med flere vil også medvirke
– Vi vil gerne, at mange får viden om, at der også findes andet en kirkelukninger i Danmark, siger Anders Olesen fra Løsning menighedsråd.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en forfriskning.
sl