Kristne bag Obama – trods alt

USA – Flere kristne organisationer har kommenteret udfaldet af det amerikanske præsidentvalg.– Hr. nyvalgte præsident. De 45 mio. kristne, der er repræsenteret af De Nationale Kirkers Råd, er rede til at støtte og samarbejde med dig i de vilkår, Gud møder os med, lød det blandt andet fra rådets generalsekretær, Michael Kinnamon.
Ifølge The Christian Post pegede han især på USA’s sociale problemer, såsom fattigdom og sundhedspleje, og tilføjede:
– Vi er alle afhængige af Guds kærlige nåde, og vi vil jævnligt bede for dig.
Helt så uforbeholdne lød ordene naturligt nok ikke fra alle kristne fløje. Men den positive indstilling til samarbejde gik dog igen. Således lykønskede Dr. Charmaine Yoest, der er præsident for organisationen United for Life, Barak Obama med valgsejren, men mindede samtidigt den nyvalgte præsident om, at han under valgkampen har talt om at finde ”fælles fodslag” i abortspørgsmålet.
Også fra lederen af bevægelsen Focus Action, Tom Minnery, var tonen forsonende og mild.
– Gud kan bruge enhver præsident til at udføre sin vilje, konkluderede han.
levi