Undervisning om åndelig helbredelse

Charles Ndifon underviste i Århus om ”overnaturlig helbredelse” – og han praktiserede sammen med sine elever i tre dage, hvordan almindelige kristne i Jesu navn kan helbrede de syge.- Hvem vil gerne helbredes? spørger energibundtet Charles Ndifon, som nu har talt i 4 timer uden pauser!

”Jeg elsker at kaste sygdomme ud!” siger Charles Ndifon, som ofte giver de syge et knus.

15 mennesker rejser sig.
– Hvem vil gerne lære at helbrede? spørger Charles.
Lige så mange rejser sig, deriblandt Udfordringens udsendte medarbejder.
– Godt. Nu går I hen til den nærmeste syge person og spørger dem, hvad de fejler.
Det viser sig, at min ”forsøgskanin” er en norsk dame. Hun forklarer, at hun fejler noget med benene. Jeg forstår ikke og spørger igen. Hun forklarer, men imens siger Charles i mikrofonen.
– Læg jeres hænder på det syge sted og befal i Jesu navn, at sygdommen skal forsvinde. Det er alt. Bliv ikke religiøs! Begynd ikke at trygle Gud om at helbrede, for det har han allerede lovet i Bibelen, at han vil. Begynd ikke at forklare Gud om den syges problem eller familieforhold. Gud ved meget mere, end du gør!
Bare befal sygdommen at forsvinde og kroppen at komme sig, siger han.
Jeg ved stadig ikke helt, hvad min norske dame fejler, men da Gud åbenbart har styr på den side, befaler jeg i Jesu navn, at benene skal blive raske.
– Straks efter at I har gjort det, skal I spørge den syge, om de kan mærke noget, siger Charles i mikrofonen.
– Bed dem om at gøre noget, som de ikke kunne gøre før.
Jeg spørger min klient.
– Ja, det er bedre, siger hun. – Men jeg mærker stadig noget her i foden.
Opfyldt af tro efter den intense undervisning lægger jeg igen hånden på de syge steder og befaler igen kroppen at komme sig – i Jesu navn.
– Hvad nu? spørger jeg.
Den norske dame prøver forskellige trin og bøjninger.
– Ja, jeg tror, det er væk, smiler hun. Rundt omkring kommer der glædesudbrud fra helbredte – og ikke mindst fra os lærlinge, som måske for første gang har oplevet, at Helligåndens kraft virker igennem vores enkle ord og på trods af vores uduelighed.
Man synger nok lidt mere hengivent med på lovsangen:
Jesus we love you…
Father we love you…
Spirit, we love you…
We worship and adore you. Glorify your name on all the earth!

Det begynder at gå op for os ca. 30-40 ”lærlinge”, som deltager i konferencen i Århus, at den overnaturlige helbredelse ikke skyldes, at Charles er en særlig mirakelmand eller at vi er. Han har blot haft mere tro og frimodighed end vi andre til at adlyde Jesu befaling i Markus-evangeliet 16:
»Gå ud i alverden og prædik evangeliet…. Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.«
Jeg har hørt teologer forklare, at Ndifons teologi er forkert. Og da han elsker at provokere, kan man sagtens finde noget at hænge ham op på. Men i så fald gælder det samme vist Jesus…

Da Charles Ndifon hørte moderens forklaring på, hvad datteren fejlede, undrede han sig. Han kunne se noget henover barnets hjerne, som tydede på at problemet stammede fra manglende ilt ved fødslen. Moderen bekræftede, at datteren faktisk havde været blå i hovedet en dag efter fødslen. Hun lovede at give Udfordringens læsere besked, hvis der indtraf en bedring i datterens situation.

Mere i næste uge.

Læs om Annis sygdom

Læs også her