Færre gaver til kirkelige hjælpeorganisationer

Svag stigning i indtægter til indsamlingsorganisationer fra 2003 til 2007
viser ny undersøgelse. Men de kirkelige organisationer har svært ved at følge med. Indsamlingsorganisationernes indtægter ved gaver og kontingenter er steget med over 50 pct. fra 2003 til 2007, mens gaver og medlemskontingenter til kirkelige organisationer er faldet i perioden.

Sådan ser udviklingen i gaveindtægter og medlemskontingenter ud for de 65 undersøgte organisationer. Tallene er en udfordring for kirken, mener Jens Erik Rasmussen.

Det viser en undersøgelse, som ISOBRO har foretaget i samarbejde med revisionsfirmaet Deloitte.
ISOBRO er indsamlingsorganisationernes brancheforening. Undersøgelsen omfatter 65 af 119 organisationer. De 65 undersøgte organisationer står for ca. 60 pct. af alle medlemsorganisationers indtægter.
De omregnede tal viser, at de samlede gaver og kontingenter er steget fra 1,1 mia. i 2003 til 1,7 mia. i 2007, dvs. med mere end 50 pct.
– Det bemærkelsesværdige er, at gavetallene for de kirkelige organisationer, som ligger i størrelsesordenen 350 mio., viser en mindre nedgang. Dette opvejes af at de kirkelige organisationer har stigning i indtægter fra arv og i indtægterne fra særlige indsamlinger, oplyser formand for ISOBRO, Jens Erik Rasmussen, der også er generalsekretær i Blå Kors.

En udfordring

Jens Erik Rasmussen

Mens de 65 organisationer har en samlet stigning i indtægt fra gaver og medlemskontingenter, har de kirkelige organisationer en lille tilbagegang fra 214 mio. i 2003 til 207 mio. i 2007.
– Det er en udfordring! Samlet set har danskerne været villige til at give mere gennem de seneste år. Det må vi, der har vores tilhørsforhold til kirkelige organisationer, også være.
– Lad os bruge tallene til at spørge os selv: Giver vi, hvad vi kan og bør, spørger formand for ISOBRO, Jens Erik Rasmussen.
– Der er brug for indsats i mange sammenhænge, tilføjer han. – Det er sundt og godt for os selv at give, gerne regelmæssigt. De kirkelige organisationer kan måske gøre mere for at indsamle de nødvendige midler. Men det er langt bedre, hvis vi hver især i højere grad af egen drift sender vore gaver. Fordi vi som kristne ser, hvor meget vi selv er blevet givet. Og fordi vi ser behovet og mulighederne!