Guds post-boks

Det israelske postvæsen leverer hvert år post til Gud.En skriftlig henvendelse til Gud, adresseret til Israel, bliver en gang om året leveret af det israelske postvæsen.

Hver år sendes omkring 3.000 breve til Gud, som højtideligt placeres i Grædemuren i Jerusalem.

Adressen er Grædemuren i Jerusalem, der er den sidste rest af det jødiske tempel. Her får Gud typisk post sidst på året.
Brevene leveres af postarbejdere i Jerusalem og placeres i sprækkerne mellem stenene i muren af en rabbiner og det israelske postvæsens generaldiektør.

Højtidelig ceremoni

De fleste breve kommer fra kristne, men også en hel del fra jøder.
Brevene, der er skrevet på mange forskellige sprog, åbnes højtideligt inden de klemmes ind mellem blokkene.
Forinden reciterer rabbineren Salme 121: ”Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp?”
Herefter citerer han kong Samuels 3.000 år gamle bøn fra temlets indvielse, der udtrykker Guds rummelighed:
”Også når de fremmede, som ikke hører til dit folk Israel, men kommer fra et fjernt land for dit navns skyld… kommer og beder vendt mod dette hus, så hør i himlen, hvor du bor, og gør, hvad den fremmede råber til dig.” (1. Kong. 8,41).
Ceremonien dækkes tæt af medierne. Og bønner formuleret på skrift tillægges stor betydning i jødisk tradition.

E-mail og fax

Når man kan sende breve til Gud, kan man i en næsten papirløs verden også sende en e-mail eller en fax.
På et brev til Gud skrives blot: ”To God, Jerusalem”. En e-mail til Gud sendes til: kotel@onemail.bezeq.com og Guds fax nr. er: 00972 2 561 2222.
Foruden det israelske postvæsen sørger det israelske teleselskab, Bezeq, for at bønnerne når frem. Besvarelsen sørger Gud selv for.