Ny formand vil gi’ Folkekirken energi

Erik Mollerup er IT-manager hos DONG Energy. Nu skal han give Folkekirken ny energi. Han blev nemlig valgt som ny formand for Kirkefondet den 16. november.

Erik Mollerup

Kirkefondets formål er at arbejde for liv og vækst i Folkekirkens menigheder. Derfor passer det ny formandskab som fod i hose til opgaven.
Den 47-årige Erik Mollerup har desuden mange års erfaring i dansk foreningsliv. Han har bl.a. været generalsekretær for KFUM-Spejderne og er i dag medlem af kommunalbestyrelsen og formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Rudersdal Kommune.
Som formand for Kirkefondet efterfølger han fhv. rektor Finn Erik Larsen, som har siddet 10 år på posten.

Vil involvere unge

Erik Mollerup glæder sig til at komme i gang med Kirkefondets projekt ”Ung i Kirken”. ”Ung i Kirken” retter sig mod de 18-35-årige. Netværk og mentorordninger skal gøre det mere attraktivt for unge voksne at knytte bånd til Folkekirken og engagere sig i det kirkelige arbejde. Projektet skal også afdække de barrierer, der måtte være for de unge voksnes tilknytning til Folkekirken.
Kirkefondet opstod i København i 1890. Formålet var at bringe kirken nær på mennesker i storbyen ved at få bygget kirker, opbygget menighedsliv og ansat præster i de nye kvarterer. Kirkefondet lagde fra starten vægt på at styrke det frivillige engagement i kirken.
I dag arbejder Kirkefondet i hele landet. Formålet er ”at virke for liv og vækst i Folkekirkens menigheder og at fremme mulighederne for at gå nye veje i den kristne forkyndelse.”
Aktuelt handler det også om at finde nye måder at bruge kirkerummet på, en opgave, der står højt på Erik Mollerup prioriteringsliste.
Erik Mollerup er uddannet ingeniør i 1988. Hans far var præst i femte generation. Selv kom han hurtigt med i KFUM-spejderne og avancerede med årene til generalsekretær for KFUM-spejderne og formand for Dansk Ungdoms Fællesråd.
I den nye opgave som formand for Kirkefondets 11 mand store bestyrelse glæder han sig over, at kontinuiteten sikres ved, at afgående formand Finn Erik Larsen bliver i bestyrelsen i endnu 2 år.
Ud over formandsskiftet kom fire bestyrelsesmedlemmer til ved repræsentantskabsmødet i Roskilde den 16. november. Nye er socialrådgiver Ellen Hansen, Vanløse, provst Anne Margrethe Hvas, Ketting Als, og sognepræsterne Helle Anker Bisgaard, Odense, og Lars Seeberg, Taulov.
Nyvalgene understreger Kirkefondets landsdækkende arbejde, idet der nu er bestyrelsesmedlemmer fra 7 af landets 10 stifter.
Og der er nok at tage fat på. Kirkefondets ambitiøse formål at skabe liv og vækst i Folkekirkens menigheder virkeliggøres bl.a. gennem konsulenthjælp, kurser, foredrag og inspirationsdage, magasinet Kirken i Dag, landsdækkende brochurer om åbne kirker og vejkirker og – ikke mindst – rådgivning om brug af kirkerummet.
Svend Løbner