Erfaringer med Gud

Personlige beviser på Guds eksistens kalder Kirsten Fuglsang Christensen sin lille bog.Her fortæller hun om, hvordan hun selv har oplevet Gud i sit liv. Helt fra hun var et lille barn, følte hun Guds nærvær i sit liv. Det sker første gang i form af en bedstefars trygge hånd, hvorigennem hun erfarer Guds omsorg. Og jævnligt i løbet af livet har hun fået særlige beviser på, at det virkelig er sandt, at der er en Gud, og at han hører vores bønner. Hun fortæller fx om, hvordan hun på et tidspunkt bad for en syg ko, som derefter overraskende stod rask op og gik ud af stalden. For troende, der lever sammen med Gud i hverdagen, er den slags ikke overraskende. Men det er som regel ikke erfarings-siden, folk hører om, når de en sjælden gang forvilder sig ind i en kirke.
De ”beviser”, forfatteren nævner, vil nogen sikkert kunne bortforklare. Og der burde nok også have været nogle flere fakta med, hvis man skulle tage titlen med ”beviser” alvorligt. Et bedre ord ville være ”erfaringer”.
Men det afgørende er jo, at den person, som selv har oplevet Gud i sit liv, ikke er i tvivl.
Og det vil sikkert være til gavn for nogen at læse, hvad en almindelig dansk kristen har erfaret.
Henri Nissen

Kirsten Christensen:
Personlige beviser på Guds eksistens
79 kr. + 17 kr. i forsendelse
kirstenfuglsang@yahoo.dk
Forlag1.dk