Venlig oplukker af troen

Dogmatikere har der altid været – og ikke så få endda: folk, der med forkærlighed, men kærlighedsløst, fortæller andre folk, hvad de skal tro og tænke, systematiserer det hele og ophøjer tankebygningen til fæstning. Det er folk, der presser, maser sig på, truer, besnakker.Brian McLarens bog om troen og hans personlige søgen efter mening er af en ganske anden beskaffenhed. Det er derfor, den kan kaldes en venlig tros-oplukker. Den ser ikke alene troen, men også tvivlen (her taler McLaren om forskellen på at tvivle ‘med’ Gud og ‘mod’ Gud). Det er en bog, som ikke præsenterer den søgende læser for håndfaste svar gennem dogmatiske erklæringer, men derimod søger at hjælpe ham med selv at finde svarene. Det stimulerer tanken.
Og det er forfriskende!

Indbyder til samtale og eftertanke

Det er de gode spørgsmåls og de mange autentiske beretningers bog. „Jesus er magtfuldt ikke-tvingende“, er McLarens modsvar til dogmatikerne, og det samme gælder denne bog.
Når det er sagt, må det så også siges, at forfatteren ikke skjuler, at han selv har sine egne holdninger til Gud og livet. Men igen: læseren indbydes til samtale og eftertanke – ikke tvang.

Et ganske godt sted at starte

Han giver meget rammende sit eget syn på bogen, når han skriver:

„Jeg skriver ikke som en præst … og da absolut ikke som en lærd, men som en ven og fælles søgende. Lad os i det lys forestille os, at vi drikker en kop kaffe sammen eller vandrer på en sti langs floden. Lad os forestille os, at du stiller mig et spørgsmål såsom: Brian, jeg er kun lige begyndt på min åndelige søgen. Hvordan kan en person som mig opleve Gud?“ (s. 170).

Brian McLarens bog er et ganske godt sted at starte, et godt hjælpemiddel. Den peger frem mod et gudsforhold, hvor hoved og hjerte kan gå hånd i hånd. Den være hermed varmt anbefalet.

Brian McLaren: Tro • 319 sider • 249 kr. • Scandinavia