Spændende bog om kristne nydanskere

Nyt materiale om migrantmenigheder kan anbefales på det varmeste.I 2008 tog flere udlændinge end tidligere fast ophold i Danmark. 70-80% af dem er kristne eller kommer fra en kristen baggrund. I de sidste fire år er der dannet 60 nye migrantmenigheder i Danmark. Der er 212 migrantkirker spredt ud over hele landet. Der kommer 10-14.000 muslimer til fredagsbøn hver uge, mens antallet af nydanskere, der går i kirke hver søndag, ligger på 15.000. Ved gudstjenesterne en given søndag er der 52% nydanskere i baptistkirkerne og 39% hos pinsevennerne.Det vil være overraskende tal for mange, men de fremgår af en helt ny undersøgelse om migrantkirker i Danmark foretaget af Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og Kirkernes Integrations Tjeneste, KIT, i fællesskab.
Rapporten er blevet til på opfordring af de danske biskopper, og i dag foreligger der et spændende materiale i form af bogen Migrantmenigheder.dk og hjemmesiden www. migrantmenigheder.dk, to gode værktøjer for kirker og menigheder, der vil vide mere om nydanske kristne i Danmark eller måske indlede et samarbejde med en migrantmenighed.

Godt billede af nydanske kristne

Bogen er delt op i tre hovedafsnit:
”Migrantmenigheder – hvad er det?” En spændende beskrivelse af forskellige migrantmenigheder, der giver indtryk af et rigt og levende kristenliv.
”Er danskere anderledes end nydanskere, når de rejser ud?” Et afsnit om danske kirker i udlandet og danskeres behov for at bevare disse kirker. På samme måde har nydanskerne behov for at bevare deres kirketraditioner i Danmark, og derfor danner de migrantmenigheder, men de vil meget gerne have samarbejde med danske menigheder, ikke mindst omkring børne- og ungdomsarbejdet.
”Hvorfor og hvordan samarbejde med migrantmenighe-der?” Her gives en række virkelig gode og praktiske råd til kirker og menigheder, der ønsker at arbejde sammen med nydanske kristne.
Gennem reportager fra gudstjenester, interviews og baggrundsartikler gives der et rigtigt godt billede af nydanske kristne i Danmark og de mange migrantmenigheder.
Artiklerne er skrevet af Elisabeth Krarup de Medeiros (cand.theol og integrationskonsulent i KIT), Birthe Munck-Fairwood (daglig leder af Tværkulturelt Center), Hans Henrik Lund (daglig leder af KIT), Susan Elisabeth Fuhrmann (studentermedhjælper i KIT), Paolo Peretti (fra Kirkeministeriet), Torben Elmbæk Jørgensen (informationssekretær i Danske Sømands- og Udlandskirker) og Jørgen Skov Sørensen (sekretariatschef i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd). Forordet er skrevet af Paul Verner Skærved, formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.
Bogen er meget smukt illustreret med mange flotte farvebilleder. De fleste er leveret af Niels Thure Krarup, men der er også billeder fra flere af artikelforfatterne.

Udviklingen går meget stærkt

Der er kun én gang tidligere lavet et tilsvarende arbejde omkring migrantmenighederne, nemlig med bogen Andre stemmer – migrantkirker i Danmark, set indefra fra 2004 redigeret af Birthe Munck-Fairwood og udgivet af Religionspædagogisk Forlag i samarbejde med Tværkulturelt Center.
På et område som kristne nydanskere og migrantkirker går udviklingen meget stærkt, og Migrantmenigheder.dk og hjemmesiden af samme navn er på højde med den aktuelle situation – næsten, for der er kommet nye migrantmeigheder til, siden bogen gik i trykken.
Bogen og hjemmesiden kan anbefales på det varmeste til alle præster, menighedsrådsmedlemmer, kristne børne- og ungdomsledere og andre, der har lyst til at gå ind i et arbejde omkring kristne nydanskere.

Migrantmenigheder.dk
100 sider • 98 kr. • Udgivet af Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og Kirkernes Integrationstjeneste