Kristne friskoler samler tropper

Foreningen af Kristne Friskoler har årtier på bagen med forskellige navne og forskellige organisationsmodeller. Den 1. januar 2009 smeltede de sammen til en organisation med en bestyrelse.Hans Jørgen Hansen (billedet) er ansat til at lede den ny organisation. Han har bl.a. været lærer og forstander på Djurslands Efterskole i Fjellerup.
Før bestod foreningen af to adskilte organisationer: En skoleforening, der tog sig af det administrative, politiske arbejde. Og en pædagogisk forening, som gennem kurser, konferencer og udgivelser varetog medarbejdernes opkvalificering og udvikling.
Foreningen af Kristne Friskoler omfatter 37 friskoler med ca. 6000 elever.
Der er endnu forening for kristne friskoler. Pædagogisk forening er et netværk af 36 kristne friskoler, efterskoler og gymnasium.
sl