Præster støttede Israel

100 folke- og frikirkepræster overrakte støtteerklæring til Israels ambassadør ved et møde i Hillerød.Det var en tydeligt berørt Israels-ambassadør, der modtog en skriftlig støtteerklæring fra omkring 100 danske præster.

Både ambassadør Arthur Avnon og overrabbiner Bent Lexner glædede sig over sympatierklæringen fra de danske præster.

Det konkluderede den lokale Frederiksborg Amts Avis efter et hasteindkaldt møde på Luthersk Missions Højskole i Hillerød torsdag den 22. januar. Omkring 100 danske præster var mødt frem i den tætpakkede sal for at høre ambassadør Arthur Avnon forklare den israelske version af Gaza-konflikten.
Mødet var arrangeret som en sympatiaktion af en præstegruppe under ledelse af H. K. Neerskov, der er formand for den danske Sakharov-komité. Ved mødet deltog også formand for Mosaisk Trossamfund Bent Lexner.
H. K. Neerskov lagde ud med på blot ti minutter at gøre rede for staten Israels historie de seneste 60 år. Her var hans lidt provokerende konklusion, at palæstinenserne selv var medskyldige i Hamas’ handlinger, da de havde valgt dem demokratisk som ledere.

Skånede civile

Derefter tog ambassør Arthur Avron mikrofonen. Hans hovedpointe var at understrege, hvilke længder Israel var gået til i deres forsøg på ikke at dræbe civile:
– Hvad I ikke ser i jeres aviser og tv, er de helikopteremissioner, der bliver sendt ud til kampsituationer, og som ikke affyrer et eneste skud. Men Hamas ser dem, og de griber hele familier og hiver dem op på hustagene og bruger dem som menneskeskjold, sagde Avnon ifølge Frederiksborg Amts Avis.
Han efterlyste vestlig opbakning i de otte år, hvor Israel blev beskudt med raketter fra Gaza-striben. Talen blev dog aldrig nogen klagesang, og ambassadøren understregede sin taknemmelighed over dagens tilkendegivelse.

Historisk møde

Derefter fik Bent Lexner ordet. Han var glad for at være del af arrangementet og sagde med henblik på de chikanerier, danske jøder har måttet døje på det seneste:
– Det er beklageligt, at man gør jøder her i landet ansvarlige for det, der sker i Israel, sagde han og kaldte samlingen i Hillerød “en historisk forsamlig af jøder og kristne”.
Bent Lexner nævnede vigtigheden af, at de palæstinensiske unge i Danmark også lærte at deltage i det demokratiske samfund, som kræver respekt for alle – uanset uenigheder.
Han glædede sig over, at også folkekirken tør udtrykke en mening om den verden, kirken befinder sig i. Det glædede ham dog ikke så meget, at første gang 8 biskopper blev enige om at udtrykke noget, så var det en anklage af Israels ageren i Palæstina-konflikten. Biskopperne kalder sig samtidig venner af Israel:
– Med den slags venner har man ikke brug for fjender, sagde Bent Lexner og fik hele salen til at le.
Ole Andersen fra foreningen Ordet & Israel læste en sympatierklæring fra præsterne op, og dagen sluttede med, at Lena Løbner sang “den aronitiske velsignelse” fra Bibelen.
/sl