Præster vil skille stat og kirke

20 pct. af de 500 præster, Jyllands Posten har spurgt, mener, at en adskillelse af kirke og stat bør finde sted.

Præsternes frihedstrang er udtryk for utilfredshed med politikernes indblanding i kirkens indre anliggender, tolker lektor i praktisk teologi på Københavns Universitet, Hans Raun Iversen:
– Det ville man ikke have set for 10 år siden, siger han.
sl