Amerikanerne er ikke mest religiøse i verden

I et globalt perspektiv får amerikansk religiøsitet konkurrence. Dog ikke fra Skandinavien.Er amerikanere blandt de mest religiøse mennesker i verden? Svaret afhænger af hvilken ”verden”, der tales om. Globalt set bliver svaret ifølge en gallupundersøgelse et ”nej”.
Over tre år fra 2006 til 2008 har Gallup spurgt et repræsentativt udsnit af befolkningen i 143 lande og stater, om religion er vigtigt i deres hverdag.
Undersøgelsen viser, at gennemsnitligt 82 pct. af befolkningerne i de medvirkende lande oplever, at religion er vigtigt i deres daglige liv. For amerikanerne er tallet 65 pct.
I den modsatte ende af spektret indtager Skandinavien sammen med Estland de nederste pladser, hvor Danmark er tredjenederst. Kun 18 pct. af den danske befolkning oplever ifølge undersøgelsen, at religion er en vigtig faktor i hverdagen.

Læs mere i Udfordringen på torsdag.