En million: Biblen er betydningsfuld

Biblen skal gøres tilgængelig, så vil flere kunne bruge den, vurderer Bibelselskabets genreralsekretær, Tine Lindhardt.”Menigheden er ikke et læseselskab men et trossamfund”, sagde Grundtvig.

– Biblen er vores fælles gods, siger Bibelselskabets generalsekretær, Tine Lindhardt.

Samme konklusion kan udledes af et såkaldt bibelbarometer fra Bibelselskabet. Her erklærer op mod en mio. danskere, at de tillægger Biblen rimelig eller meget stor betydning. Det svarer til op mod 20 pct. af befolkningen.
Det er analyseinstituttet Sifo, der har taget temperaturen på danskernes forhold til bøgernes bog. Et forhold, der imidlertid ikke giver sig udslag i udpræget bibelstudie.
– Det er meget glædeligt og et tegn på, at Biblen er en del af mange danskeres bevidsthed, siger Bibelselskabets generalsekretær Tine Lindhardt, der dog ærgrer sig over at holdning og handling ikke altid følges ad.
– Biblen er jo vores fælles gods, fastslår hun.

Begrænset bibelbrug

Til sammenligning er bibeltemperaturen også blevet målt i Norge og Sverige. Her tillægger 25 pct. af nordmænd-ene Biblen stor betydning, mens det i Sverige er 19 pct.
Samme tendens gælder for den nordiske bibelbrug. Her viser barometeret, at nordmændene er næsten dobbelt så flittige bibellæsere som danskerne og knap tre gange så flittige som svenskerne.
I Norge læser 15 pct. i Biblen dagligt, ugentligt eller en gang om måneden. I Danmark er tallet otte pct., mens det i Sverige er seks pct.
Antallet af læsere, der åbner Biblen nogle gange om året udgør i både Norge og Danmark 10 pct., mens det for svenskernes vedkommende er 11 pct. Medregnes denne gruppe, kan 18 pct. af danskerne sluttes til bibellæserne.

Svaret er tilgængelighed

Tine Lindhardt anerkender, at Biblen kan være en stor mundfuld, og at den med fordel kan gøres mere tilgængelig for de mange danskere, der finder den betydningsfuld.
– Det er ærgerligt, der ikke er flere, der jævnligt læser i Biblen. Derfor sørger Bibelselskabet også for at gøre den tilgængelig på mange forskellige måder, siger hun og peger på bibelversioner som tegneserier og som elementer i mobilen.
At moderne mennesker kan bruge Biblen, bekræftes også af barometeret, der viser, at 18 pct. af københavnerne tillægger den stor betydning. Af hovedstadens befolkning siger hele otte pct. endda, at Biblen har meget stor betydning. Det sidste tal overgår både Norges og Sveriges største byer.
– Det er lidt overraskende og rokker formentlig ved nogens fordomme, bemærker Tine Lindhardt, der gerne kalder Biblen ”højaktuel”.