Fortæl Bibelen til alle sanser

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund og Apostolsk Kirkes Børn og Unge arrangerer i samarbejde syv inspirationsaftener for børneledere rundt om i landet i løbet af foråret.Der gives bl.a. konkrete, nemt omsættelige redskaber til, hvordan man kan lave en bibelfortælling ved hjælp af alle sanser. Dette oplæg vil Lise Daugaard fra AKBU stå for.
Jørgen Andersen (AKBU) vil på anden del af aftenen belyse vigtigheden af, at man ikke glemmer sig selv og sit eget forhold til Gud i de dagligdagssituationer, man som børneleder kan stå i.
Aftenerne ligger 23. febbruar i Roskilde, 24. februar i Odense, 2. marts i Aalborg, 3. marts i Herlev, 4. marts i Holstebro, 9. marts i Vejle og 11. marts i Tårs.
sl